Vážení rodiče a přátelé našeho domu dětí a mládeže! Informujeme Vás ohledně vyhlášené stávky škol a školských zařízení. Jak jste se již patrně dozvěděli, DDM TREND se do stávky nezapojí a kroužky v pondělí 27. listopadu budou probíhat standardně. Ke stávce se aktivně nepřipojíme, stejně jako většina středisek volného času v Ústeckém kraji, avšak ne proto, že […]

Vážení rodiče a přátelé našeho domu dětí a mládeže!

Informujeme Vás ohledně vyhlášené stávky škol a školských zařízení. Jak jste se již patrně dozvěděli, DDM TREND se do stávky nezapojí a kroužky v pondělí 27. listopadu budou probíhat standardně.

Ke stávce se aktivně nepřipojíme, stejně jako většina středisek volného času v Ústeckém kraji, avšak ne proto, že bychom nechtěli podpořit její myšlenku. Důvody stávky vnímáme velmi silně, ale jsme přesvědčeni, že v našich podmínkách by způsobila více škody než užitku.

DDM plně podporuje školy ve stávce. Považujeme vyřčené argumenty školských odborů za velmi důležité. Omezování financí, snižování podpory žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a další kritizované změny určitě nechceme. Ostatně, i u nás jsou v oblasti financování stále zvyšovány nároky na poměr cena/výkon a je tlačeno stále více na kvantitu.

Dále velmi apelujeme na potřebu podpořit nepedagogické pracovníky, kteří jsou ve školství obecně velmi špatně odměňováni. Přitom právě oni zajišťují zázemí, bez kterého nelze fungovat.

Tímto bych chtěla říci, že důvodů ke stávce je mnoho a my s protesty plně souhlasíme.

Proč přesto kroužky v pondělí proběhnou?

Je to zejména proto, že v zájmovém vzdělávání by měla stávka relativně malý dopad, avšak na úkor naší činnosti pro děti. Jde zejména o tyto důvody:

  • Dopad stávky v DDM je oproti školám malý – jedná se o krátkodobou odpolední činnost, nikoliv celodenní pobyt ve škole.
  • Zájmová činnost je částečně zpoplatněna rodiči. Rušené kroužky bychom následně nahrazovali v jiných termínech, čímž by stávka u nás pozbyla smyslu, navíc by způsobila organizační problémy a zmatky v následujících dnech a týdnech.
  • Financování DDM není na základě celostátních pravidel – jsme financováni na základě normativů stanovených Ústeckým krajem.
  • Zájmová činnost je rozdělena do pěti dnů v týdnu. Tzn. stávka by postihla nikoliv všechny, ale pouze část našich dětí a žáků, a to by bylo pro pondělní děti velmi nespravedlivé.
  • Kroužky pro děti poskytuje mnoho spolků a organizací, nechceme být jediní z nich, kdo dětem jejich oblíbenou činnost zruší.

Závěrem bych chtěla poděkovat rodičům za přízeň a požádat je o pochopení a podporu škol, se kterými sounáležíme. Všichni se snažíme dělat maximum pro vaše děti.

 

Mgr. Zdeňka Fillerová Studená,

ředitelka DDM TREND Roudnice n. L.