V roce 2023 se DDM zapojil do programu společnosti TRCZ s názvem “Technika nás baví 2023! Projekt “Dejme věci do pohybu aneb od základů 3D tisku k RC modelům společně s našimi dětmi” připravil náš vedoucí kroužků 3D tisku Bc. Jan Jindra. Podporu společnosti v navrhované výši 26 491 Kč jsme využili na nákup součástek pro pohyblivé modely. Žáci již začali pracovat na zhotovení létajícího modelu letadla a pohyblivého modelu tanku. Do projektu budou zapojeny i další technické kroužky, například modeláři nebo eletrotechnici.
Děkujeme!

V roce 2020 se DDM zapojil do programu společnosti TRCZ s názvem “Technika nás baví! Náš projekt s názvem “Od zručnosti k vynalézavé tvořivosti” nám přinesl možnost začít budovat malý technický klub. Projekt Lukáše Zinkeho na řemeslnou dílnu pro děti získal sympatie vedení společnosti TRCZ a my dostali podporu ve výši 45 288 Kč na nákup ručního nářadí pro děti. Zakoupili jsme 8 sad nářadí pro žáky a nyní dokončujeme přípravu technického klubu.
Děkujeme!

V roce 2019 se DDM zapojil do programu společnosti TRCZ s názvem “Technika nás baví”. Zúčastnili jsme se s projektem “Dobrodružství strojů a člověka aneb technika v souvislostech” a společnost nám přispěla částkou 30 tisíc Kč na nákup stavebnic pro kroužek Mgr. Jiřího Kiky Lego Technik. Z prostředků byly dle projektu zakoupeny výukové stavebnice Lego Education – jednoduché hnané stroje a elektronicky programovatelný robot Lego Mindstorms.
Děkujeme!

V roce 2018 se DDM TREND Roudnice n. L. zapojil do programu společnosti TRCZ na podporu technického vzdělávání. Náš projekt “Dětský fotoateliér Trend” byl úspěšný a společnost částečně podpořila nákup techniky a dalšího vybavení pro mobilní fotoateliér v kroužku Digifoto Michala Procházky. K podpoře ve výši 6 tisíc Kč jsme přidali vlastní prostředky a uskutečnili celý projektu v hodnotě 21 tisíc Kč.
Děkujeme!