V roce 2018 se DDM TREND Roudnice n. L. zapojil do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony II.

Zájmové vzdělávání v DDM bude podpořeno z Evropských strukturálních a investičních fondů.

  1. Začátek projektu: 1.10.2018
  2. Ukončení projektu: 30.9. 2020
  3. Výše podpory: 1,4 milionu Kč
Podpořené aktivity zájmového vzdělávání:
  • Personální podpora – školní asistent – financování přítomnosti školního asistenta, který je k dispozici dětem a žákům v zájmových útvarech a dalších formách volnočasového vzdělávání, dále pomáhá spolupráci s rodiči, asistuje pedagogům u podpůrných a organizačních činností.
  • Tandemové vzdělávání – při výuce jsou přítomni dva pedagogové. Toto DDM provozuje zejména při náročných kroužcích, ať už jde o sport, hudbu, rukodělné a jiné činnosti. Přínos je také ve vzájemném vzdělávání pedagogů a tím i v možnosti zajistit kroužky při onemocnění vyučujícího.
  • Sdílení zkušeností mezi pedagogy škol a školských zařízení – vedoucí kroužků a táborů navštěvují hostitelská zařízení a sledují práci kolegů v jiných městech a obcích, čerpají inspiraci a zkušenosti, které využijí při práci se svými žáky.
  • Projektové dny mimo školské zařízení – podpora výletů pro děti a mládež za projektovým vzděláváním v různých oborech. Projektové dny jsou vedeny odborníky z praxe, kteří plánují, realizují a hodnotí výlety společně s pedagogy DDM.