Dům dětí a mládeže hledá mladé techniky se zájmem o konstruování a programování LEGO robotů. V právě zahájeném školním roce se mezi dalšími nově otevřenými zájmovými útvary objevil kroužek, ve kterém se budou jeho účastníci připravovat na svou účast v mezinárodní robotické soutěži FIRST LEGO League. Konkrétně se jedná o její soutěžní kategorii nazvanou […]

 

Dům dětí a mládeže hledá mladé techniky se zájmem o konstruování a programování LEGO robotů.

V právě zahájeném školním roce se mezi dalšími nově otevřenými zájmovými útvary objevil kroužek, ve kterém se budou jeho účastníci připravovat na svou účast v mezinárodní robotické soutěži FIRST LEGO League. Konkrétně se jedná o její soutěžní kategorii nazvanou FLL Challenge, pro niž se u nás vžilo pojmenování Česká liga robotiky, a je rozčleněna na čtyři disciplíny. V Robot Game plní robot, postavený ze stavebnice LEGO a naprogramovaný členy týmu pomocí příslušného softwaru, soutěžní úkoly na hracím stole ve vymezeném čase 2,5 minuty. Cílem je nasbírat co nejvíce bodů za splněné mise. V části Výzkumný úkol řeší soutěžní týmy výzkumný problém, který je pro letošní ročník z oblasti Cargo Connect (logistika v dopravě). Při Robot Design posuzují členové odborné poroty inovativnost, technické řešení, kvalitu zpracování a naprogramování robota pro zadaný úkol. V disciplíně Týmová práce hodnotí porota úroveň vzájemné spolupráce členů soutěžního týmu.

Do tohoto kroužku se mohou přihlásit žáci a studenti ve věku 9 až 16 let, nejlépe kteří již mají alespoň nějaké povědomí o robotice nebo zkušenost s řešením výzkumného úkolu, a rádi by svými dovednostmi posílili náš tým. Účastníkům kroužku je, v duchu Komenského metody ŠKOLA HROU, zpřístupněn svět vědy a techniky, kde mohou prožívat radost z poznání, z řešení konkrétních úkolů, a hlavně z programování kybernetických robotů, které si sami sestaví ze stavebnic LEGO. V rámci soutěže postupují úspěšní řešitelé z oblastních kol do kola národního, případně až do světového.

Ing. Petr Kaspar, DDM TREND Roudnice n. L.