Vážení účastníci, vážení zákonní zástupci, jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od pondělí 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. Tímto Vám s radostí sdělujeme, že i Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. znovu […]

Vážení účastníci, vážení zákonní zástupci, jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od pondělí 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. Tímto Vám s radostí sdělujeme, že i Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. znovu otevírá zájmové kroužky (pouze ty, ve kterých je možné dodržet stanovené podmínky).

Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v DDM, aktuální rozvrh kroužků a podmínky účasti jsou přístupné na našich webových stránkách www.ddmtrend.cz.

V souladu s těmito pokyny požadujeme pro pokračování zájmového vzdělávání účastníka ve školním roce 2019/2020 zejména následující:

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které předá u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkovi vstup umožněn. Prohlášení je k dispozici na této stánce níže nebo osobně u vstupu do DDM / školní tělocvičny.
  • Do prostor DDM, učeben a tělocvičen bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu. Přebírání dětí bude uskutečňováno ve vestibulu DDM, před školní tělocvičnou apod. Při vstupu může být příchozím změřena tělesná teplota a budou povinni si vydezinfikovat ruce. Poté se ihned přesunou přímo do učebny.
  • Vstup nebude z hygienických důvodů (nedostatečné kapacity pro zdržování osob ve společných prostorách) účastníkům umožněn dříve než 10 minut před zahájením kroužků. Po kroužku budou účastníci opouštět budovu neprodleně.
  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku. Při činnosti v jednotlivých učebnách bude rouška požadována pouze při skupinové práci apod. Každý účastník musí mít vlastní roušku a s sebou sáček na tuto roušku sloužící k jejímu ukládání v průběhu činnosti.
  • Z hygienických důvodů je zakázána konzumace jídel v prostorách DDM a tělocvičen, s výjimkou nápoje ve vlastní láhvi.
  • Z důvodu zákazu mísení skupin a zdržování se ve společných prostorách nebude možné se převlékat v šatně DDM. Žádáme, aby účastníci sportovních kroužků přišli rovnou ve cvičebním oděvu.
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady stanovené pro jednotlivé zájmové kroužky. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

KROUŽKY POTRVAJÍ DO 19.ČERVNA 2020. Celkem by se tedy ve 2. pololetí mělo uskutečnit 10 schůzek ZÚ.

Přestože do našeho vzdělávání zasáhla vyšší moc a snažili jsme se účastníkům zprostředkovat vzdělávání on-line, jsme připraveni v souladu s naším vnitřním řádem vrátit část úplaty za neuskutečněné hodiny. Vratka bude vyčíslena poměrnou částí dle počtu hodin, které nebyly z naší strany realizovány. Vratky můžeme provést pouze na základě písemného dokumentu – žádosti, která obsahuje jméno účastníka, název kroužku, jméno plátce, který kroužek hradil (zletilého účastníka nebo jeho zákonného zástupce), číslo účtu, datum, místo a vlastnoruční podpis plátce.

Děkujeme za pochopení situace, která pro nás není jednoduchá. Snažíme se udělat maximum a nahradit zejména našim žákům a dětem co nejvíce. Vytvořili jsme proto rozvrh, kam jsme umístili co nejvíce dosavadních aktivit. Podívejte se na www.ddmtrend.cz, zda Váš kroužek je otevřen či nikoliv.

V souladu se stanovenými podmínkami Vás žádáme o zpětnou vazbu ve formě projevení ZÁJMU – NEZÁJMU o účast v zájmových kroužcích, do nichž jste přihlášeni a jsou znovu otevřeny za výše zmíněných podmínek. Sdělte nám, prosíme, do neděle 10.5.2020 prostřednictvím e-mailu recepce.ddm@seznam.cz, v jakých kroužcích budete pokračovat a které již navštěvovat nebudete.

Velmi se na Vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

S pozdravem

Váš DDM TREND Roudnice n. L.


Soubory ke stažení k obnovení kroužů po mimořádných opatřeních