DDM TREND Roudnice n. L. pořádá v době prázdnin příměstské a výjezdní tábory, výlety, soutěže a turnaje pro děti školního věku. V této činnosti spolupracuje i s jinými organizacemi.

Podmínkou přijetí na tábor je písemná přihláška a řádné uhrazení platby. Organizace táborů a počet účastníků se stanovuje podle personálních, technických, hygienických a jiných podmínek.

V době hlavních prázdnin probíhá příměstský tábor Léto s Trendem, a to pouze v červenci. Tábor bývá zpravidla vypsán v období února až března, přihlašování je pak možné po Velikonocích.

Program na podzimní, pololetní, jarní a velikonoční prázdniny bývá zpravidla ve formě příležitostných akcí, o vánočních prázdninách žádná činnost neprobíhá.

Bližší podmínky táborové činnosti stanovují vnitřní řád DDM, táborový řád a pravidla pro daný školní rok.