Koronavirová opatření narušila chod společnosti a zastavila prezenční výuku ve školách a školských zařízeních. Z tohoto důvodu děti, rodiče, ani školy samotné přesně nevědí, kdy a za jakých podmínek se děti vrátí do lavic. Situace domů dětí a mládeže je ještě složitější, neboť spektrum činností, školní rok, hygienické podmínky i složení žáků jsou zcela jiné, než […]

Koronavirová opatření narušila chod společnosti a zastavila prezenční výuku ve školách a školských zařízeních. Z tohoto důvodu děti, rodiče, ani školy samotné přesně nevědí, kdy a za jakých podmínek se děti vrátí do lavic. Situace domů dětí a mládeže je ještě složitější, neboť spektrum činností, školní rok, hygienické podmínky i složení žáků jsou zcela jiné, než v běžných školách.

Kroužky

DDM TREND Roudnice n. L. se snaží minimalizovat škody na průběhu zájmového vzdělávání tím, že využívá on-line prostředí pro výuku kroužků, předává náměty z jednotlivých činností a udržuje kontakt se svými žáky. Zda se podaří kroužky do června ještě otevřít, nebo zda jim bude poskytnut prostor o prázdninách, v tuto chvíli nevíme, stejně tak jako to, jakým způsobem bychom v našich podmínkách zvládli hygienická opatření s tím spojená. S ohledem na to, že v DDM dochází k permanentní fluktuaci žáků z různých obcí, škol a věkových skupin, považujeme zajištění bezpečného prostředí za velmi komplikované. Proto prosíme naše účastníky o strpení, dokud nebude jasné, jak se situace vyvine a jak ji lze řešit.

Podřipský talent, akce a akademie

Bohužel byly zcela zrušené všechny hromadné akce, což se jako první dotklo soutěže Podřipský Talent. Je nám velice líto, že našich 15 finalistů, kteří měli natrénovaná náročná vystoupení, musí čekat. Talent se bohužel uskuteční pravděpodobně na přelomu podzimu a zimy. Zakoupené vstupenky si uschovejte.

Co bude v letošním roce zcela zrušeno, jsou akademie. Opět se jedná o velké hromadné akce s velkou hustotou diváků. Letošní akademie tedy tímto zcela rušíme a bude-li to umožňovat situace, pedagogové si v kroužcích udělají menší besídky.

Tábory a pobyty

Aktuální dotazy se týkají rovněž příměstských táborů a kroužkových soustředění. Příměstské tábory budou naši učitelé připravovat tzv. „do šuplíku“, přičemž v následujících týdnech a měsících se ukáže, zda a jak budou realizovatelné. Bohužel v tomto nemůžeme rodičům dát jistotu, proto tábory nevyhlašujeme ani na ně nevybíráme žádné příspěvky. Pobytové akce jsme neobjednali, tedy s nimi v letošním roce nepočítejte. Budou-li k tomu podmínky, realizujeme je v příměstské formě u nás v DDM. Situaci s tábory sledujeme a o případném zapisování budeme informovat na našem webu a facebooku.

Venkovní výuka a výlety

V rámci hygienických a technických možností bychom chtěli pro naše děti co nejvíce nahradit ztracené kroužky. Bude-li to možné, rádi bychom jim nabídli kompenzaci například v podobě vzdělávacích výletů ve venkovním prostředí.

Pro aktuální informace sledujte naše webové stránky www.ddmtrend.cz a facebookovou stránku Dům dětí a mládeže TREND.

Děkujeme za pochopení a věříme, že se u nás v domečku co nejdříve ve zdraví setkáme!

Mgr. Zdeňka Fillerová Studená, ředitelka

DDM TREND Roudnice n. L.