Roudnický dům dětí a mládeže vstupuje do nového školního roku s pozitivními zprávami pro své návštěvníky. V letošním roce se podařilo úspěšně zajistit několik věcí, které zpříjemní prostředí v Trendu a zkvalitní jeho výchovně-vzdělávací aktivity. Využití zahrady Se souhlasem rady města byly využity ušetřené prostředky z rezervního fondu DDM, a to na rekonstrukci balkonu na dvorní straně budovy a […]

Roudnický dům dětí a mládeže vstupuje do nového školního roku s pozitivními zprávami pro své návštěvníky. V letošním roce se podařilo úspěšně zajistit několik věcí, které zpříjemní prostředí v Trendu a zkvalitní jeho výchovně-vzdělávací aktivity.

Využití zahrady

Se souhlasem rady města byly využity ušetřené prostředky z rezervního fondu DDM, a to na rekonstrukci balkonu na dvorní straně budovy a na vybudování sborovny pro pedagogy. Další prostředky DDM využil ze svého rozpočtu, a to na opravy, výmalbu, výměnu svítidel a nový nábytek.

„Oprava balkonu a malého schodiště je nezbytná pro budoucí přístup dětí na zahradu. Termín dokončení prací je stanoven na konec září s tím, že zhotovitel přislíbil provést veškeré bourací práce před začátkem školního roku. Rekonstrukce by tak neměla vnitřní provoz nijak narušit,“ říká ředitelka DDM TREND Zdeňka Fillerová Studená a dodává, že kromě balkonu bude v příštím roce potřeba na zahradě uskutečnit i další práce, a to rekonstrukci velkého schodiště, zahradního domku a plotu.

Nové vybavení, hračky a pomůcky

Lepší prostředí uvítají nejen pedagogičtí pracovníci, ale i veřejnost. V přízemí byla vybudována nová sborovna pro pracovníky Trendu, namísto původní nevyhovující kanceláře. Díky tomu se zlepší komunikace s recepcí a pedagogové budou blíž rodičům i dětem. Dále byla instalována nová svítidla na chodbách.

V recepci je zařízen malý dětský koutek, kde si mohou děti při čekání na kroužky malovat na tabuli nebo si trochu pohrát.

Největší proměnou prošla v průběhu prázdnin herna pro děti. Je zde obměněn veškerý nábytek a byly zakoupeny nové hračky. Děti se mohou těšit na Lego Duplo, Ledové království, zvířecího lékaře, nová autíčka, kočárek a další. Do herny se od září přesouvá Lego klub Jiřího Kiky – kroužky Lego Architektura a Lego Technik. Dále zde zůstává Klub deskových her Trend, pro který bylo pořízeno na dvacet moderních strategických her.

Zakoupeny byly rovněž didaktické hračky pro nejmenší, pomůcky na sportovní aktivity, tábory a příležitostné akce – sportovní lukostřelba pro děti, NERF pistolky, míče atd.

Drobné změny nastaly také v kuchyni pro děti, kde byl umístěn pult na vaření a velká lednice, a v multimediální učebně, kde je k dispozici fotoateliér pro kroužek Digifoto Michala Procházky a na podzim přibydou tři nové hudební nástroje – dva keyboardy a kytara.

„Budova se provzdušnila a omladila, zakoupili jsme moderní hračky a pomůcky, které děti baví. V příštím roce bychom se chtěli zaměřit na tvořivý klub a kuchyňku, do budoucna nás čeká také obnova IT techniky“ plánuje ředitelka.

Evropské dotace na zájmové vzdělávání

DDM TREND se nově zapojil také do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony II. Dotace již byla schválena a do DDM by mělo v období od října 2018 do září 2020 putovat 1,4 milionu Kč z Evropských strukturálních a investičních fondů. Se souhlasem zřizovatele by měly být podpořeny čtyři aktivity zájmového vzdělávání:

Zaprvé to bude práce školního asistenta, který bude k dispozici dětem a žákům v zájmových útvarech a dalších formách volnočasového vzdělávání, dále pomůže spolupráci s rodiči, pomůže pedagogům s podpůrnými a organizačními činnostmi.

Ze druhé šablony bude podpořeno tandemové vzdělávání, kdy budou při výuce přítomní dva pedagogové. Toto DDM ocení zejména při náročných kroužcích, ať už jde o sport, hudbu, rukodělné a jiné činnosti. Přínos bude také ve vzájemném vzdělávání pedagogů a tím i v možnosti zajistit kroužky při onemocnění vyučujícího.

Třetí dotovanou oblastí bude sdílení zkušeností mezi pedagogy škol a školských zařízení. Vedoucí kroužků a táborů budou navštěvovat hostitelská zařízení a sledovat práci kolegů v jiných městech a obcích, čerpat inspiraci a zkušenosti, které využijí při práci se svými žáky.

Čtvrtou podpořenou aktivitou budou projektové dny mimo město v podobě zájezdů pro děti a mládež za projektovým vzděláváním v různých oborech. Projektové dny budou vedeny odborníky z praxe, kteří budou výlety plánovat, realizovat a hodnotit společně s pedagogy DDM.

Kroužky pro nový školní rok

Pro nový školní rok došlo k optimalizaci rozvrhu pravidelné činnosti, kdy byly zrušeny nenaplněné kroužky. V Roudnici bylo vypsáno 73 kroužků, dále bude pokračovat i spolupráce se základními školami v Horních Beřkovicích a Libochovicích.

Novinkou v letošní nabídce budou tyto kroužky: Jóga pro žáky a NERF Games pro první stupeň ZŠ s Martinou Pěnkovou, Kapela Trend pro nadané žáky z hudebních kroužků Aleny Smetanové a Martiny Pěnkové, Dovedné ručičky pro první stupeň ZŠ se Zdeňkou Fillerovou, Lvíčata – pohybové hry pro předškoláky a Předškoláček – logopedicky, grafomotoricky, výtvarně a herně laděný kroužek s Jitkou Kouřilovou. Novinkou bude dále golfový kroužek, který vzniká ve spolupráci s Maria Theresia Golf Clubem a hřištěm Golf Kotlina Terezín.

Zápis a den otevřených dveří

Kroužky začnou v nadcházejícím školním roce dříve. Zápis bude probíhat jako obvykle od začátku září, přičemž od poloviny září se již bude učit podle pravidelného rozvrhu. Přihlašovat děti a žáky k řádné docházce bude možné do poloviny října. Možnost přihlášení bude i v průběhu školního roku, kdy ovšem záleží na kapacitě a náplni zájmového útvaru. Upozorňujeme rodiče, že zápis nebude v souvislosti s nařízením GDPR možné provést prostřednictvím dosavadního on-line systému. Rezervaci míst pro děti je možné provést e-mailem nebo telefonicky, podepsané přihlášky ale musí být doručeny v originální papírové podobě.

V pondělí 3.září bude zápis probíhat společně se dnem otevřených dveří, kdy si můžete prohlédnout všechny prostory DDM a zapsat se do kroužků přímo u vyučujících. Přijďte se podívat, těšíme se na Vás!