Léto s Trendem 2020 proběhne obdobně jako o minulých prázdninách. Kapacita příměstského tábora zůstává stejná, děti ale budou rozděleny do skupin po deseti. Dlouho očekávaná pravidla pro tábory jsou již k dispozici. Příměstské tábory podle nich mají fungovat v režimu běžné výuky, tj. stejně jako činnost v kroužcích. Z tohoto vyplývá, že není možné organizovat činnost v dětských skupinách větších než […]

Léto s Trendem 2020 proběhne obdobně jako o minulých prázdninách. Kapacita příměstského tábora zůstává stejná, děti ale budou rozděleny do skupin po deseti.

Dlouho očekávaná pravidla pro tábory jsou již k dispozici. Příměstské tábory podle nich mají fungovat v režimu běžné výuky, tj. stejně jako činnost v kroužcích. Z tohoto vyplývá, že není možné organizovat činnost v dětských skupinách větších než 15 žáků a dále je nutné brát zřetel na prostorové a hygienické podmínky.

Letošní „Léto s Trendem“ je rozdrobeno na menší skupiny po 10 dětech, tak abychom mohli maximálně využít prostory DDM v Jungmannově ulici a mohli dětem dopřát co nejvíce času bez roušek na obličeji. V případě dodržení rozestupů 1,5 až 2 metry totiž děti roušky mít nemusí.

Podmínky tábora jsou stejné jako v loňském roce, pouze se mění data přihlašování, doručení originálu přihlášky a dalších dokladů a splatnosti plateb (nyní možné pouze bezhotovostně).

K pravidlům tábora byly přidány pokyny týkající se opatření proti onemocnění covid-19, a to ve všeobecné rovině, neboť s postupným uvolňováním opatření se podmínky průběžně mění.

Ke dni vyhlášení táborů (tj. 19.5.2020) platí materiál MŠMT – „Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020“, podle něhož jsou hygienická pravidla pro příměstský tábor Léto s Trendem upravena následovně:

  • Děti musí mít 2 roušky na den a sáček k jejich ukládání
  • V chodbách a společných prostorách se nosí roušky
  • V učebnách a venku se roušky nenosí při dodržení minimálních rozestupů 1,5 metru
  • Při vstupu do budovy a do učeben si účastníci dezinfikují ruce bezoplacovým gelem
  • Je zvýšená hygiena toalet, úklidu atd., časté větrání, oddělení skupin atd.
  • Bude zajištěn zvýšený dohled nad stravováním účastníků

Přihlašovat na tábory je možné od 1.června 2020 od 10:00 hodin, a to pouze osobně v recepci nebo na telefonu 739 642 906. Z důvodu velkého zájmu o tábory není možné přihlašovat dopředu nebo více způsoby, aby byl dodržen pořadník.

Přednost na táboře mají žáci DDM, tj. účastníci kroužků ve školním roce 2019/2020.

Podrobnosti čtěte v pravidlech a táborovém řádu.


Dokumenty ke stažení: