Od pondělí 10. května 2021 dochází k rozvolnění opatření v oblasti zájmových aktivit. Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. může znovu obnovit většinu kroužků pro děti. Zájmové útvary budou probíhat v budově i venku, a to podle druhu činnosti a počtu účastníků tak, aby byly splněny požadavky, stanovené vládou. Tam, kde to půjde, budou […]

Od pondělí 10. května 2021 dochází k rozvolnění opatření v oblasti zájmových aktivit. Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. může znovu obnovit většinu kroužků pro děti.

Zájmové útvary budou probíhat v budově i venku, a to podle druhu činnosti a počtu účastníků tak, aby byly splněny požadavky, stanovené vládou.

Tam, kde to půjde, budou preferovány aktivity ve venkovních prostorách, aby děti nemusely mít neustále roušky. Kroužky tak budou probíhat nejen v učebnách, dílnách a hernách, ale také na zahradě, na školních hřištích, případně v parcích nebo na jiných vhodných místech.

Protože skupiny, které mají více než tři účastníky, podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti, o existenci kroužků nebo ukončení činnosti rozhodnou sami účastníci a jejich zákonní zástupci. Záleží na tom, jaký bude jejich zájem za současných podmínek do kroužků docházet.

Prokázání covid-negativity bohužel v případě volnočasových aktivit zůstává na účastnících a jejich rodičích. Dům dětí bohužel v současné době testy pro své žáky nedostává, a tedy je ani neposkytuje. Částečně tuto potřebu pokryje testování ve školách, děti do 6 let jsou od této povinnosti osvobozené.

Rodiče dětí od 7 let mají nyní několik způsobů, jak splnit podmínku účasti v kroužcích. Mohou doložit čestné prohlášení, že jejich dítě bylo testováno s negativním výsledkem ve škole v posledních 72 hodinách, dále si mohou přinést do DDM vlastní test a před kroužkem jej provést, platí samozřejmě také doklady z odběrových center a zdravotnických zařízení – PCR test platí 7 dní, antigenní 72 hodin. Dalšími platnými doklady jsou certifikát o očkování ukončeném před nejméně 14 dny nebo doklad o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech.

Pokud bude situace příznivá, chtěl by DDM otevřít kroužky na 6 týdnů. Tomu bude přizpůsobena i cena za 2. pololetí, která bude poměrně snížena a pohybuje se od 150 do 263 Kč.

Veškeré aktuální informace, pravidla, podmínky, ceny i seznam otevřených kroužků najdete na internetových stránkách Trendu www.ddmtrend.cz

Doufáme, že se v průběhu května situace zlepší, optimalizují se nesrovnalosti v opatřeních. Rádi bychom měli také vyšší povolený počet účastníků ve vnitřních prostorách. Přejeme si teplé a slunné počasí.

Co si ale přejeme nejvíce, aby se k nám vrátilo co nejvíce dětí. Na kroužcích už se na ně velmi těšíme!

Zdeňka Fillerová Studená, DDM TREND Roudnice n. L.