Informujeme všechny účastníky zájmového vzdělávání o přerušení výuky ode dne 11.3.2020 na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ke COVID-19. Až do odvolání se dočasně ruší všechny kroužky, příležitostné akce a další formy vzdělávání v DDM TREND Roudnice n. L. Sledujte naše stránky. Mgr. Zdeňka Fillerová Studená, ředitelka Více info na http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ke-covid-19

Informujeme všechny účastníky zájmového vzdělávání o přerušení výuky ode dne 11.3.2020 na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ke COVID-19.
Až do odvolání se dočasně ruší všechny kroužky, příležitostné akce a další formy vzdělávání v DDM TREND Roudnice n. L.
Sledujte naše stránky.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená, ředitelka

Více info na http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ke-covid-19