Holčičky a dívky předškolního a školního věku se mohou nově zařadit mezi mažoretky Domu dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. Trenérky Aneta a Martina vítají holčičky na kroužku minikadetek s úsměvem. Pochválí sukýnky, culíčky a to, že děvčátka nezapomněla na cvičky nebo piškoty. Zahrají si pohybovou hru na zahřátí, v krátké rozcvičce si rozhýbou celé tělo. […]

Holčičky a dívky předškolního a školního věku se mohou nově zařadit mezi mažoretky Domu dětí a mládeže TREND Roudnice n. L.

Trenérky Aneta a Martina vítají holčičky na kroužku minikadetek s úsměvem. Pochválí sukýnky, culíčky a to, že děvčátka nezapomněla na cvičky nebo piškoty. Zahrají si pohybovou hru na zahřátí, v krátké rozcvičce si rozhýbou celé tělo. Následují cviky na obratnost, rovnováhu a protažení. Závěrem si přípravu zpestří několika jógovými a gymnastickými prvky. Napijí se, pochválí se a s nedočkavostí se vrhají na své hůlky. Začíná ten pravý mažoretkový trénink.

Mažoretky Anemone vedou dvě trenérky s mnohaletými zkušenostmi. Mgr. Aneta Bastlová, učitelka 1.stupně ZŠ, se věnuje výuce mažoretek už zhruba desátým rokem, založila v DDM početnou skupinu mažoretek Anemone a s ní absolvovala nespočet tréninků, vystoupení, soutěží a vítězství. Martina Fidlerová, absolventka předškolní a mimoškolní pedagogiky, začala s mažoretkami v roce 2012 a vzešla právě ze skupiny Anemone, v posledních letech dělala kapitánku, pomáhala s menšími dětmi a zná činnost z dětského i trenérského pohledu.

V rámci průpravy s hůlkou se dívky věnují základním i pokročilým prvkům. Holčičky zkoušejí točení, osmičku, obtáčení, chytání i házení hůlky. Při jejich tréninku je patrná jejich šikovnost i cvik. Trenérky jim radí, upravují postoj, chválí je za provedení a píli. Až budou starší, budou umět s hůlkou neuvěřitelné věci, budou si samy vymýšlet těžší a těžší obraty, přehazování hůlek navzájem a další originální prvky, kterými zpestří svá vystoupení a soutěžní čísla.

Společnou sestavou pokračuje i náš trénink. Následuje nácvik pódiového vystoupení, které si děti pamatují. Vzpomínají na minulou hodinu a popisují a předvádějí jednotlivé části choreografie. Zkouší si je samostatně, společně, bez hudby a následně s hudbou. Je patrné, že jsou již naučené synchronizaci, orientaci v prostoru a držení formace. Na svůj věk mají krásné vystoupení. Až si obléknou šaty a předvedou je rodičům, budou jistě dojati.

K tréninku patří i trocha zábavy, odpočinku a relaxace. Střídají se činnosti fyzicky náročné a činnosti klidové. Jednou z těch odpočinkových je i zábavná výzva, které děti říkají tleskací had. Dívky si vymyslí jednoduchou rytmickou sekvenci tleskáním rukama, o nohy nebo do země a pošlou dál. Každá z nich zkusí zopakovat tleskání předchozí a nové vymyslí a pošle dál. Originální trénink pohybové a rytmické paměti zpestřuje a obohacuje hodinu a prospívá mažoretkovému sportu.

V závěru hodiny je chvilka na malé ohlédnutí. Děti společně zhodnotí uplynulou schůzku, říkají si, co se jim povedlo, co zvládly, s radostí se předhánějí se svými pocity a zážitky. Po společném zhodnocení nastává uklidnění a relaxace. Děvčátka si lehnou na zem, zavřou oči a poslouchají hlas trenérky. „Představ si, že jsi ta nejkrásnější princezna na světě. Máš krásné šaty. Procházíš se po louce plné kytiček…“

Princezny se postupně probudí, zvednou ručičky, zakopou nohama a uvědomí si, že jsou tady a teď. Domů jdou spokojené a těší se na další trénink.

Máte doma malou princeznu nebo větší slečnu, která by chtěla být součástí tohoto dívčího týmu? Můžete přijít nebo zavolat do DDM TREND a vyzkoušet si hodinu zdarma. Od druhého pololetí je opět možné se k týmům přidat. Podle věku a pokročilosti jsou mažoretky rozdělené do čtyř skupin – Mažoretky Anemone baby („bejby“), minikadetky, kadetky a juniorky.