Rodiče nemusí mít obavu zapsat děti na kroužky. DDM TREND je připraven na případné omezení provozu i vracení plateb. Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. vkročil úspěšně do nového školního roku. V letošní nabídce je opět zhruba stovka zájmových útvarů. Zveme děti na sportovní kroužky, hudbu, vyrábění, techniku i přírodovědné kroužky. Vše se […]

Rodiče nemusí mít obavu zapsat děti na kroužky. DDM TREND je připraven na případné omezení provozu i vracení plateb.
Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. vkročil úspěšně do nového školního roku. V letošní nabídce je opět zhruba stovka zájmových útvarů. Zveme děti na sportovní kroužky, hudbu, vyrábění, techniku i přírodovědné kroužky.

Vše se podařilo zajistit včas, nabídka kroužků byla vyvěšena již v červnu a na začátku školního roku proběhly pouze jednotlivé přesuny či úpravy. Zájemců o zájmové vzdělávání je přesto méně, což je pro fungování domečku a pestrost jeho činnosti problematické.

Platby vrátíme všem plošně

„Někteří rodiče vyčkávají, co bude, a začínající kroužky jsou málo obsazené. Chtěli bychom všechny informovat o tom, že zatímco v březnu nás opatření zasáhla zcela nečekaně, nyní jsme na takovou situaci lépe připraveni. Při zhoršení epidemické situace jsme nastavili pololetní platby a také avizujeme plošné vracení poměrné části plateb za případné nerealizované kroužky, a to ke každému ukončenému pololetí,“ říká ředitelka DDM Zdeňka Fillerová Studená.

Riziko zrušení kroužků

Ředitelka dále vysvětlila, že kroužky jsou nastavené na minimální počet 5 žáků, některé činnosti však nelze ani v tomto počtu realizovat vůbec. „Pokud jste si z naší nabídky vybrali, nebojte se své děti přihlásit, a udělejte to včas. V kroužcích čekají na své kamarády již zapsané děti, které bychom neradi zklamali zrušením jejich aktivit z důvodu nízké účasti,“ říká ředitelka.
Téměř všechny kroužky začaly i v případě nižšího počtu dětí. Velký úbytek žáků je například u některých sportovních aktivit, v rukodělných činnostech nebo dokonce u tolik oblíbených mažoretek. Naopak, některé kroužky jsou již obsazené. Kde jsou volná místa i další informace, se můžete dozvědět na webových stránkách, v recepci DDM nebo telefonicky na čísle 739 642 906.

Děkujeme za přízeň

Letošní rok je pro nás všechny hodně náročný, DDM proto děkuje za podporu Městu Roudnice nad Labem, zejména za zajištění ochranných pomůcek, hygienických a úklidových prostředků. Dále velmi děkujeme všem rodičům a příznivcům, kteří nám dali a dávají najevo svou podporu. Všechna naše činnost je zaměřena na přípravu kvalitních aktivit pro Vaše děti.
Na závěr nám dovolte popřát všem hodně zdraví, pokud možno brzké uklidnění situace, a prosíme Vás, žijte aktivně společně s námi, sledujte naše webové stránky, facebook a další informační kanály.

Monika Olšová, DDM TREND