V Domě dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. má být zřízeno nové polytechnické centrum 4.0. Za podpory Města Roudnice nad Labem a se zkušenostmi z Akademie -Techniky 4.0 v Rakovníku právě vzniká významný projekt s názvem „Podřipské centrum polytechnického vzdělávání“. Nový rozměr vzdělávání DDM TREND učinil první krůčky k rozvoji polytechnického vzdělávání už v dřívějších letech. Od září 2020 […]

V Domě dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. má být zřízeno nové polytechnické centrum 4.0. Za podpory Města Roudnice nad Labem a se zkušenostmi z Akademie -Techniky 4.0 v Rakovníku právě vzniká významný projekt s názvem „Podřipské centrum polytechnického vzdělávání“.

Nový rozměr vzdělávání

DDM TREND učinil první krůčky k rozvoji polytechnického vzdělávání už v dřívějších letech. Od září 2020 zde byla zahájena také výuka elektroniky a robotiky. DDM navázal kontakt také s Místní akční skupinou Podřipsko, která v Roudnici provozuje samostatnou dílnu 3D tisku.

Na podnět starosty města Ing. Františka Padělka došlo na podzim loňského roku k významnému posunu v této oblasti, a to zahájením spolupráce s rakovnickou Akademií Techniky 4.0, s jejíž pomocí může polytechnické vzdělávání v Roudnici získat úplně nový rozměr.

Po několika vzájemných návštěvách vznikl projekt, rozvíjející všechny oblasti technického vzdělávání s návazností na další obory a činnosti. Měl by přispět zájmu o techniku a její využití a prohloubit důležité znalosti a dovednosti u dětí, žáků a studentů na všech stupních vzdělávací soustavy.

Dají-li zastupitelé této myšlence zelenou, bude mít Roudnice jedno z pilotních center pro polytechniku.

Koncept 4 v 1

Projekt stojí na konceptu 4 stěžejních oblastí polytechnického vzdělávání. V DDM budou s podporou z projektu zařízeny 4 prostory, sloužící k výuce polytechniky. Přestavbou stávajících místností v moderní multifunkční učebny se tímto umožní paralelní výuka několika technických oborů v dopoledním i odpoledním režimu.

Pro první z aktivit – Robotiku a 3D tisk – má sloužit multimediální učebna, do níž mají být pořízeny 3D tiskárny, scannery, počítače s funkcemi virtuální reality a další potřebné vybavení. Dále bude k dispozici prostor tvořivé dílny pro aktivity z druhé oblasti – Kreativity a designu – kde mohou probíhat činnosti zaměřené na práci s tělesy, návrhy a realizaci stavebních a jiných projektů za použití stavebnic nebo zpracování polystyrenu. Třetí prostor – Moderní dílny – bude sloužit k praktickým činnostem v dílnách. Žáci zde budou s pomocí ručního a drobného elektrického nářadí pracovat se dřevem a dalšími materiály. Čtvrtý prostor – Polytechnická herna – bude věnován těm nejmenším. Zde budou soustředěny aktivity pro mladší děti a žáky, budou tu pro ně připraveny např. hry se stavebnicemi, programování drobných robotů, zábavná logika a další aktivity pro rozvoj myšlení.

Programy pro školy

Zásadním posunem by mělo být vytvoření programů pro školy. Tak, jako se děti v průběhu školní docházky seznamují například se sportovními činnostmi při kurzech plavání, bruslení či lyžování, budou moci absolvovat v průběhu školní docházky i seznámení s polytechnikou. Podřipské centrum může školám nabídnout projektové dny pro různé věkové skupiny, vedené pedagogy-odborníky, v optimálním prostředí školského zařízení a za pomoci špičkového vybavení.

V plánu jsou také kurzy a workshopy pro pedagogické pracovníky i veřejnost, zábavné akce pro děti a mládež nebo programy na klíč.

Volnočasové aktivity

Velkým přínosem projektu může být také napojení na další formy vzdělávání. Na program Centra bude navázáno množství odpoledních volnočasových kroužků, kde budou žáci moci své znalosti prohlubovat dle vlastních možností a zájmů. Přínosem má být také spontánní vzdělávání v podobě zvídavého učení s pomocí gigantického tabletu s programem Corinth, obsahujícím všemožné oblasti lidského poznání v interaktivní podobě.

Zdeňka Fillerová Studená, DDM TREND Roudnice n. L.