Z důvodu aktuálního vývoje pandemie covid-19 a s ním spojenými celostátními či krajskými opatřeními ředitelka rozhodla o organizaci zájmových útvarů takto: Dne 7.12.2020 bude znovu zahájena prezenční výuka v zájmových útvarech podle následujících pravidel:  Zájmové útvary probíhají pouze v budově DDM či venku – maximální kapacita je 10 účastníků. Je zakázán zpěv – výuka v […]

Z důvodu aktuálního vývoje pandemie covid-19 a s ním spojenými celostátními či krajskými opatřeními ředitelka rozhodla o organizaci zájmových útvarů takto: Dne 7.12.2020 bude znovu zahájena prezenční výuka v zájmových útvarech podle následujících pravidel:

  •  Zájmové útvary probíhají pouze v budově DDM či venku – maximální kapacita je 10 účastníků.
  • Je zakázán zpěv – výuka v hudebních a dramatických ZÚ bude obsahově přizpůsobena, u písní se doporučuje broukání ve stylu „brumendo“.
  • Je povinné nošení ochrany úst a nosu pro všechny účastníky ZÚ při všech aktivitách a ve všech prostorách (obličejový štít je pouze doplněk, rouška je i v případě použití štítu povinná).
  •  Platí zvýšená hygienická opatření. Všichni příchozí jsou povinni použít dezinfekci na ruce. Rodiče či jiný doprovod dětí smějí v DDM pouze do vstupní chodby a recepce.
  • Výuka v zájmových útvarech kategorie Sport-TV a Mažoretky (tzn. kroužky v tělocvičnách škol) může probíhat pouze distančně.

Ke dni 7.12.2020 se NEOTEVÍRAJÍ pro prezenční výuku tyto zájmové útvary:
Všechny skupiny ZÚ: Break Dance, Florbal, Lehká atletika, Mažoretky, Sportovní hry, Volejbal, Vybíjená, Atletika Libochovice, Basketbal Libochovice, Sportovní hry Libochovice, Keramika Libochovice,
Hokejbal Horní Beřkovice.

Přístup do DDM budou mít pouze účastníci nevykazující příznaky nemoci Covid-19. (V případě zjištění příznaků onemocnění Covid-19 bude účastník odeslán domů, nebo izolován v samostatné místnosti s dozorem vyčká na vyzvednutí zákonným zástupcem).

Organizační opatření:
Zájmové útvary s účastí do 10 účastníků mohou probíhat v nezměněném režimu. Zájmové útvary probíhající s očekávanou účastí nad 10 účastníků (dle počtu přihlášených), smějí probíhat za
účasti nejvýše 10 účastníků. V případě příchodu 11. či dalšího účastníka, nemůže být tento nově příchozí účastník vpuštěn do učebny, vyčká na recepci a je pro něj zajištěn náhradní program nebo je mu obsah
vzdělávání předán distančně. Dříve vydané pokyny a opatření nebo jejich části, které nejsou tímto opatřením změněny, zůstávají platné. Opatření se může měnit v závislosti na celostátních nebo krajských přepisech a pokynech.
Opatření platí od pondělí 7.12.2020 do odvolání nebo změny.

V Roudnici nad Labem dne 3. prosince 2020

Mgr. Zdeňka Fillerová Studená
Ředitelka, DDM TREND Roudnice n. L.