Od pondělí 10. května 2021 dochází k rozvolnění opatření v oblasti zájmových aktivit. Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. může znovu obnovit většinu kroužků pro děti.
Informace k obnovení činnosti 5-21

Od pondělí 10. května 2021 dochází k rozvolnění opatření v oblasti zájmových aktivit. Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. může znovu obnovit většinu kroužků pro děti.

Zájmové útvary budou probíhat v budově i venku, a to podle druhu činnosti a počtu účastníků tak, aby byly splněny požadavky, stanovené vládou.

Tam, kde to půjde, budou preferovány aktivity ve venkovních prostorách, aby děti nemusely mít neustále roušky. Kroužky tak budou probíhat nejen v učebnách, dílnách a hernách, ale také na zahradě, na školních hřištích, případně v parcích nebo na jiných vhodných místech.

Protože skupiny, které mají více než tři účastníky, podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti, o existenci kroužků nebo ukončení činnosti rozhodnou sami účastníci a jejich zákonní zástupci. Záleží na tom, jaký bude jejich zájem za současných podmínek do kroužků docházet.

Prokázání covid-negativity bohužel v případě volnočasových aktivit zůstává na účastnících a jejich rodičích. Dům dětí bohužel v současné době testy pro své žáky nedostává, a tedy je ani neposkytuje. Částečně tuto potřebu pokryje testování ve školách, děti do 6 let jsou od této povinnosti osvobozené.

Rodiče dětí od 7 let mají nyní několik způsobů, jak splnit podmínku účasti v kroužcích. Mohou doložit čestné prohlášení, že jejich dítě bylo testováno s negativním výsledkem ve škole v posledních 72 hodinách, dále si mohou přinést do DDM vlastní test a před kroužkem jej provést, platí samozřejmě také doklady z odběrových center a zdravotnických zařízení – PCR test platí 7 dní, antigenní 72 hodin. Dalšími platnými doklady jsou certifikát o očkování ukončeném před nejméně 14 dny nebo doklad o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech.

Pokud bude situace příznivá, chtěl by DDM otevřít kroužky na 6 týdnů. Tomu bude přizpůsobena i cena za 2. pololetí, která bude poměrně snížena a pohybuje se od 150 do 263 Kč.

Veškeré aktuální informace, pravidla, podmínky, ceny i seznam otevřených kroužků najdete na internetových stránkách Trendu www.ddmtrend.cz

Doufáme, že se v průběhu května situace zlepší, optimalizují se nesrovnalosti v opatřeních. Rádi bychom měli také vyšší povolený počet účastníků ve vnitřních prostorách. Přejeme si teplé a slunné počasí.

Co si ale přejeme nejvíce, aby se k nám vrátilo co nejvíce dětí. Na kroužcích už se na ně velmi těšíme!

Zdeňka Fillerová Studená, DDM TREND Roudnice n. L.

Vážení rodiče, milé děti, již nyní se můžete přihlásit na příměstské tábory Léto s Trendem. Táborový řád, pravidla pro rok 2021 a přihlášku naleznete v sekci Dokumenty. Přihlašování je možné na emailové adrese recepce.ddmtrend@seznam.cz. Předběžné rezervace jsou možné také prostřednictvím on-line formuláře:  
Vyhlašujeme příměstské tábory 2021

Vážení rodiče, milé děti, již nyní se můžete přihlásit na příměstské tábory Léto s Trendem. Táborový řád, pravidla pro rok 2021 a přihlášku naleznete v sekci Dokumenty.

Přihlašování je možné na emailové adrese recepce.ddmtrend@seznam.cz. Předběžné rezervace jsou možné také prostřednictvím on-line formuláře:   

  Vážení rodiče! Informujeme Vás, že příměstské tábory budeme zapisovat jako obvykle od úterý po Velikonocích, tj. 6.4.2021 Z důvodu protiepidemických opatření proběhne přihlašování pouze elektronicky. Táborový řád a pravidla pro rok 2021 budou vyvěšeny na webu www.ddmtrend.cz v sekci Dokumenty ve čtvrtek 1.4.2021. Vyhlášení turnusů s možností okamžitého zápisu se uskuteční na webu DDM v […]
  Příměstské tábory – zápisy od 6. dubna
  Vážení rodiče!
  Informujeme Vás, že příměstské tábory budeme zapisovat jako obvykle od úterý po Velikonocích, tj. 6.4.2021
  Z důvodu protiepidemických opatření proběhne přihlašování pouze elektronicky.
  Táborový řád a pravidla pro rok 2021 budou vyvěšeny na webu www.ddmtrend.cz v sekci Dokumenty ve čtvrtek 1.4.2021.
  Vyhlášení turnusů s možností okamžitého zápisu se uskuteční na webu DDM v úterý 6.4.2021 v 18:00 hodin. Vaše přihlášky se budou řadit automaticky, odpovídat na ně budeme dle pořadí doručení hned následující pracovní den.
  Děkujeme za přízeň! Váš domeček
  Vyšlápnout kopec, projet trasu na kole, složit písničku, nebo třeba potěšit babičku, dědu či seniory v domovech důchodců. I takové aktivity můžete nyní dělat s Domem dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. Roudnický domeček zahájil jaro s novým nápadem pro rodiny s dětmi s názvem „Výzva DDM TREND“. Každý týden se na facebookové stránce domečku objevují nové podněty […]
  DDM TREND vyhlašuje nové jarní aktivity pro děti a mládež

  Vyšlápnout kopec, projet trasu na kole, složit písničku, nebo třeba potěšit babičku, dědu či seniory v domovech důchodců. I takové aktivity můžete nyní dělat s Domem dětí a mládeže TREND Roudnice n. L.

  Roudnický domeček zahájil jaro s novým nápadem pro rodiny s dětmi s názvem „Výzva DDM TREND“. Každý týden se na facebookové stránce domečku objevují nové podněty pro děti. Nejen, že všem pomohou lépe překonat zdlouhavé období omezení kontaktů, ale dá se při nich i něco vyhrát.

  Roudnické děti si mohou vyzkoušet, co dovedou, zasoutěžit si a ještě potěšit sebe a své okolí. Při plnění výzvy mohou usilovat nejen o prvenství v podobě nejoriginálnějšího splnění výzvy, ale také o slevu na kroužky v příštím školním roce.

  3 výzvy týdně

  Výzvy budou v každém týdnu tři a potrvají vždy od pondělí do neděle. Jejich zadání bude zveřejněno na facebookové stránce Dům dětí a mládeže TREND. V každé výzvě bude vždy jeden účastník oceněn za způsob plnění výzvy a jeden účastník bude vylosován. Z těchto postupujících bude každý týden vylosován jeden účastník, který dostane poukázku na 50% slevu na kroužek dle svého výběru ve školním roce 2021/2022.

  Fantazii se meze nekladou a čím originálnější a poctivější bude váš nápad či výkon, tím máte větší šance na výhru. Můžete plnit i více výzev naráz. Nezapomeňte však nikdy na bezpečnost a vše dělejte v pohodě a s radostí!

  Své výsledky posílejte na e-mail vyzva.ddmtrend@seznam.cz. Už se na vaše nápady, výrobky a výkony v našem domečku těšíme!

  Zdeňka Fillerová Studená, DDM TREND Roudnice n. L.

  V Domě dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. má být zřízeno nové polytechnické centrum 4.0. Za podpory Města Roudnice nad Labem a se zkušenostmi z Akademie -Techniky 4.0 v Rakovníku právě vzniká významný projekt s názvem „Podřipské centrum polytechnického vzdělávání“. Nový rozměr vzdělávání DDM TREND učinil první krůčky k rozvoji polytechnického vzdělávání už v dřívějších letech. Od září 2020 […]
  Nové obzory v polytechnickém vzdělávání na Podřipsku

  V Domě dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. má být zřízeno nové polytechnické centrum 4.0. Za podpory Města Roudnice nad Labem a se zkušenostmi z Akademie -Techniky 4.0 v Rakovníku právě vzniká významný projekt s názvem „Podřipské centrum polytechnického vzdělávání“.

  Nový rozměr vzdělávání

  DDM TREND učinil první krůčky k rozvoji polytechnického vzdělávání už v dřívějších letech. Od září 2020 zde byla zahájena také výuka elektroniky a robotiky. DDM navázal kontakt také s Místní akční skupinou Podřipsko, která v Roudnici provozuje samostatnou dílnu 3D tisku.

  Na podnět starosty města Ing. Františka Padělka došlo na podzim loňského roku k významnému posunu v této oblasti, a to zahájením spolupráce s rakovnickou Akademií Techniky 4.0, s jejíž pomocí může polytechnické vzdělávání v Roudnici získat úplně nový rozměr.

  Po několika vzájemných návštěvách vznikl projekt, rozvíjející všechny oblasti technického vzdělávání s návazností na další obory a činnosti. Měl by přispět zájmu o techniku a její využití a prohloubit důležité znalosti a dovednosti u dětí, žáků a studentů na všech stupních vzdělávací soustavy.

  Dají-li zastupitelé této myšlence zelenou, bude mít Roudnice jedno z pilotních center pro polytechniku.

  Koncept 4 v 1

  Projekt stojí na konceptu 4 stěžejních oblastí polytechnického vzdělávání. V DDM budou s podporou z projektu zařízeny 4 prostory, sloužící k výuce polytechniky. Přestavbou stávajících místností v moderní multifunkční učebny se tímto umožní paralelní výuka několika technických oborů v dopoledním i odpoledním režimu.

  Pro první z aktivit – Robotiku a 3D tisk – má sloužit multimediální učebna, do níž mají být pořízeny 3D tiskárny, scannery, počítače s funkcemi virtuální reality a další potřebné vybavení. Dále bude k dispozici prostor tvořivé dílny pro aktivity z druhé oblasti – Kreativity a designu – kde mohou probíhat činnosti zaměřené na práci s tělesy, návrhy a realizaci stavebních a jiných projektů za použití stavebnic nebo zpracování polystyrenu. Třetí prostor – Moderní dílny – bude sloužit k praktickým činnostem v dílnách. Žáci zde budou s pomocí ručního a drobného elektrického nářadí pracovat se dřevem a dalšími materiály. Čtvrtý prostor – Polytechnická herna – bude věnován těm nejmenším. Zde budou soustředěny aktivity pro mladší děti a žáky, budou tu pro ně připraveny např. hry se stavebnicemi, programování drobných robotů, zábavná logika a další aktivity pro rozvoj myšlení.

  Programy pro školy

  Zásadním posunem by mělo být vytvoření programů pro školy. Tak, jako se děti v průběhu školní docházky seznamují například se sportovními činnostmi při kurzech plavání, bruslení či lyžování, budou moci absolvovat v průběhu školní docházky i seznámení s polytechnikou. Podřipské centrum může školám nabídnout projektové dny pro různé věkové skupiny, vedené pedagogy-odborníky, v optimálním prostředí školského zařízení a za pomoci špičkového vybavení.

  V plánu jsou také kurzy a workshopy pro pedagogické pracovníky i veřejnost, zábavné akce pro děti a mládež nebo programy na klíč.

  Volnočasové aktivity

  Velkým přínosem projektu může být také napojení na další formy vzdělávání. Na program Centra bude navázáno množství odpoledních volnočasových kroužků, kde budou žáci moci své znalosti prohlubovat dle vlastních možností a zájmů. Přínosem má být také spontánní vzdělávání v podobě zvídavého učení s pomocí gigantického tabletu s programem Corinth, obsahujícím všemožné oblasti lidského poznání v interaktivní podobě.

  Zdeňka Fillerová Studená, DDM TREND Roudnice n. L.

  Z důvodu aktuálního vývoje pandemie covid-19 a s ním spojenými celostátními či krajskými opatřeními ředitelka rozhodla o organizaci zájmových útvarů takto: Dne 7.12.2020 bude znovu zahájena prezenční výuka v zájmových útvarech podle následujících pravidel:  Zájmové útvary probíhají pouze v budově DDM či venku – maximální kapacita je 10 účastníků. Je zakázán zpěv – výuka v […]
  Opatření k organizaci zájmového vzdělávání od 7.12.2020 vzhledem k pandemii covid-19

  Z důvodu aktuálního vývoje pandemie covid-19 a s ním spojenými celostátními či krajskými opatřeními ředitelka rozhodla o organizaci zájmových útvarů takto: Dne 7.12.2020 bude znovu zahájena prezenční výuka v zájmových útvarech podle následujících pravidel:

  •  Zájmové útvary probíhají pouze v budově DDM či venku – maximální kapacita je 10 účastníků.
  • Je zakázán zpěv – výuka v hudebních a dramatických ZÚ bude obsahově přizpůsobena, u písní se doporučuje broukání ve stylu „brumendo“.
  • Je povinné nošení ochrany úst a nosu pro všechny účastníky ZÚ při všech aktivitách a ve všech prostorách (obličejový štít je pouze doplněk, rouška je i v případě použití štítu povinná).
  •  Platí zvýšená hygienická opatření. Všichni příchozí jsou povinni použít dezinfekci na ruce. Rodiče či jiný doprovod dětí smějí v DDM pouze do vstupní chodby a recepce.
  • Výuka v zájmových útvarech kategorie Sport-TV a Mažoretky (tzn. kroužky v tělocvičnách škol) může probíhat pouze distančně.

  Ke dni 7.12.2020 se NEOTEVÍRAJÍ pro prezenční výuku tyto zájmové útvary:
  Všechny skupiny ZÚ: Break Dance, Florbal, Lehká atletika, Mažoretky, Sportovní hry, Volejbal, Vybíjená, Atletika Libochovice, Basketbal Libochovice, Sportovní hry Libochovice, Keramika Libochovice,
  Hokejbal Horní Beřkovice.

  Přístup do DDM budou mít pouze účastníci nevykazující příznaky nemoci Covid-19. (V případě zjištění příznaků onemocnění Covid-19 bude účastník odeslán domů, nebo izolován v samostatné místnosti s dozorem vyčká na vyzvednutí zákonným zástupcem).

  Organizační opatření:
  Zájmové útvary s účastí do 10 účastníků mohou probíhat v nezměněném režimu. Zájmové útvary probíhající s očekávanou účastí nad 10 účastníků (dle počtu přihlášených), smějí probíhat za
  účasti nejvýše 10 účastníků. V případě příchodu 11. či dalšího účastníka, nemůže být tento nově příchozí účastník vpuštěn do učebny, vyčká na recepci a je pro něj zajištěn náhradní program nebo je mu obsah
  vzdělávání předán distančně. Dříve vydané pokyny a opatření nebo jejich části, které nejsou tímto opatřením změněny, zůstávají platné. Opatření se může měnit v závislosti na celostátních nebo krajských přepisech a pokynech.
  Opatření platí od pondělí 7.12.2020 do odvolání nebo změny.

  V Roudnici nad Labem dne 3. prosince 2020

  Mgr. Zdeňka Fillerová Studená
  Ředitelka, DDM TREND Roudnice n. L.


  DDM TREND se spojil s Akademií Techniky 4.0 a MAS Podřipsko. Společně realizují myšlenku vybudování nového centra technického vzdělávání v Roudnici nad Labem. Pondělí 5.října 2020 si můžeme v kalendáři zapsat jako datum vzniku roudnického technického klubu pro děti a veřejnost. Je to den, kdy spojili síly pracovníci Domu dětí a mládeže TREND Roudnice n. L., zaměstnanci projektu […]
  Den technického vzdělávání na Podřipsku

  DDM TREND se spojil s Akademií Techniky 4.0 a MAS Podřipsko. Společně realizují myšlenku vybudování nového centra technického vzdělávání v Roudnici nad Labem.

  Pondělí 5.října 2020 si můžeme v kalendáři zapsat jako datum vzniku roudnického technického klubu pro děti a veřejnost. Je to den, kdy spojili síly pracovníci Domu dětí a mládeže TREND Roudnice n. L., zaměstnanci projektu MAP ORP Roudnice nad Labem II z Místní akční skupiny Podřipsko a odborníci z Akademie Techniky 4.0 se sídlem v Rakovníku, aby vybudovali nový technický klub. Společné setkání s názvem Den technického vzdělávání na Podřipsku znamená první krok k nové koncepci polytechnického vzdělávání v oblasti Roudnice a okolí.

  DDM TREND má základní technické zázemí, které vybudoval v posledních dvou letech s pomocí školního projektu Šablony II a podporou lovosické společnosti TRCZ, s.r.o. V současné době je zde v provozu řada kroužků, které využívají prostory moderní počítačové učebny, elektronické stavebnice Boffin, mikrokontroléry a součástky Arduino, výukové sady LEGO Education a robotické stavebnice LEGO Mindstorms. Dále je zde již téměř dokončena nová řemeslná dílna pro ruční práci. Další techniku má k dispozici MAP ORP Roudnice nad Labem II, který provozuje v areálu ZŠ Karla Jeřábka 4 sady tiskáren a počítačů pro 3D tisk.

  Akademie Techniky 4.0 vnese do tohoto zázemí zkušenosti z vlastního fungujícího klubu, připraví projektovou podporu a zprostředkuje spolupráci s dalšími partnery, jako jsou společnosti Corinth, Prusa research, Alza, Samsung aj.

  „Spolupráce vznikla vlastně již na začátku září, kdy jsme byli společně se starostou města Roudnice nad Labem, vedoucí školského odboru a řediteli zdejších škol na návštěvě v Akademii Techniky v Rakovníku. Viděli jsme příjemné prostředí, vybavení na vysoké úrovni a opravdový zájem o skutečné a funkční technické vzdělávání dětí a mládeže. Jsme rádi za nové zkušenosti, které nám Akademie Techniky přináší a těšíme se na další návštěvu zaměstnanců DDM a MAP v Rakovníku i na přislíbenou podporu,“ shrnula počátky spolupráce ředitelka DDM TREND Zdeňka Fillerová Studená. Dále uvedla, že považuje za dobré řešení spojit se s MAP ORP Roudnice nad Labem II, propojit činnost s jeho 3D dílnou a tím se vzájemně doplnit.

  V současné době je již připraven další postup rozvoje technického vzdělávání. DDM se může těšit na příliv dalších informací z oboru, vzdělávání pedagogů, metodickou podporu i zapůjčení pomůcek.

  „Připravujeme společný workshop pro oblast 4.0, Corinth, robotiky a 3D tisku, kam budou pozváni všichni zúčastnění a dále zástupci z místních škol, podporovatelé a sponzoři. Následně zkusíme zajistit krátkodobé zapůjčení robotického setu Fable a 3D tiskárny, kterou bude DDM využívat v rámci návštěv spolupracujících škol. Zahájíme jednání se zřizovatelem a začneme s přípravou dotačního projektu, který následně s koordinací s MAS budeme pasovat na výzvu,“ popisuje další postup projektový manažer Akademie Techniky 4.0 Miroslav Vrána.

  Cílem celého projektu je vytvořit v DDM TREND podřipské centrum polytechnického vzdělávání, které se bude věnovat zájmové činnosti pro děti a mládež, ale také vzdělávání širšího okruhu žáků z místních škol, školení pedagogických pracovníků, vyhledávání a rozvoji talentů, komunikaci se zaměstnavateli a všeobecně podpoře technické vzdělanosti v Roudnici a okolí.

  Monika Olšová
  DDM TREND

  Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření, se nadále přerušuje zájmové vzdělávání v Domě dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. v době od 14. října do 1. listopadu 2020. V době přerušení vzdělávání nebudou probíhat žádné zájmové útvary ani příležitostné akce DDM. Žádáme všechny […]
  Informace o přerušení výuky (od 12.10.)

  Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření, se nadále přerušuje zájmové vzdělávání v Domě dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. v době od 14. října do 1. listopadu 2020.

  V době přerušení vzdělávání nebudou probíhat žádné zájmové útvary ani příležitostné akce DDM.

  Žádáme všechny účastníky zájmového vzdělávání a jejich zákonné zástupce, aby sledovali webové stránky www.ddmtrend.cz, kde budou zveřejňovány všechny důležité informace, včetně znovuotevření.

  V Roudnici nad Labem dne 13. října 2020

  Mgr. Zdeňka Fillerová Studená
  ředitelka, DDM TREND Roudnice n. L.


  Přerušení výuky 14.10.2020