Vážení účastníci, vážení zákonní zástupci, jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od pondělí 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. Tímto Vám s radostí sdělujeme, že i Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. znovu […]
Obnovení provozu v DDM Trend

Vážení účastníci, vážení zákonní zástupci, jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od pondělí 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. Tímto Vám s radostí sdělujeme, že i Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. znovu otevírá zájmové kroužky (pouze ty, ve kterých je možné dodržet stanovené podmínky).

Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v DDM, aktuální rozvrh kroužků a podmínky účasti jsou přístupné na našich webových stránkách www.ddmtrend.cz.

V souladu s těmito pokyny požadujeme pro pokračování zájmového vzdělávání účastníka ve školním roce 2019/2020 zejména následující:

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které předá u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkovi vstup umožněn. Prohlášení je k dispozici na této stánce níže nebo osobně u vstupu do DDM / školní tělocvičny.
  • Do prostor DDM, učeben a tělocvičen bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu. Přebírání dětí bude uskutečňováno ve vestibulu DDM, před školní tělocvičnou apod. Při vstupu může být příchozím změřena tělesná teplota a budou povinni si vydezinfikovat ruce. Poté se ihned přesunou přímo do učebny.
  • Vstup nebude z hygienických důvodů (nedostatečné kapacity pro zdržování osob ve společných prostorách) účastníkům umožněn dříve než 10 minut před zahájením kroužků. Po kroužku budou účastníci opouštět budovu neprodleně.
  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku. Při činnosti v jednotlivých učebnách bude rouška požadována pouze při skupinové práci apod. Každý účastník musí mít vlastní roušku a s sebou sáček na tuto roušku sloužící k jejímu ukládání v průběhu činnosti.
  • Z hygienických důvodů je zakázána konzumace jídel v prostorách DDM a tělocvičen, s výjimkou nápoje ve vlastní láhvi.
  • Z důvodu zákazu mísení skupin a zdržování se ve společných prostorách nebude možné se převlékat v šatně DDM. Žádáme, aby účastníci sportovních kroužků přišli rovnou ve cvičebním oděvu.
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady stanovené pro jednotlivé zájmové kroužky. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

KROUŽKY POTRVAJÍ DO 19.ČERVNA 2020. Celkem by se tedy ve 2. pololetí mělo uskutečnit 10 schůzek ZÚ.

Přestože do našeho vzdělávání zasáhla vyšší moc a snažili jsme se účastníkům zprostředkovat vzdělávání on-line, jsme připraveni v souladu s naším vnitřním řádem vrátit část úplaty za neuskutečněné hodiny. Vratka bude vyčíslena poměrnou částí dle počtu hodin, které nebyly z naší strany realizovány. Vratky můžeme provést pouze na základě písemného dokumentu – žádosti, která obsahuje jméno účastníka, název kroužku, jméno plátce, který kroužek hradil (zletilého účastníka nebo jeho zákonného zástupce), číslo účtu, datum, místo a vlastnoruční podpis plátce.

Děkujeme za pochopení situace, která pro nás není jednoduchá. Snažíme se udělat maximum a nahradit zejména našim žákům a dětem co nejvíce. Vytvořili jsme proto rozvrh, kam jsme umístili co nejvíce dosavadních aktivit. Podívejte se na www.ddmtrend.cz, zda Váš kroužek je otevřen či nikoliv.

V souladu se stanovenými podmínkami Vás žádáme o zpětnou vazbu ve formě projevení ZÁJMU – NEZÁJMU o účast v zájmových kroužcích, do nichž jste přihlášeni a jsou znovu otevřeny za výše zmíněných podmínek. Sdělte nám, prosíme, do neděle 10.5.2020 prostřednictvím e-mailu recepce.ddm@seznam.cz, v jakých kroužcích budete pokračovat a které již navštěvovat nebudete.

Velmi se na Vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

S pozdravem

Váš DDM TREND Roudnice n. L.


Soubory ke stažení k obnovení kroužů po mimořádných opatřeních

V roudnickém TRENDU ani v době mimořádných opatření nezahálejí. Vrhli se na individuální pomoc potřebným a přípravu domácích aktivit pro děti. V uzavřeném domečku není momentálně ruch dětí a jako všude jinde jsou zde přísná hygienická opatření. Po počátečních dvou týdnech, kdy zaměstnanci DDM šili v domácím prostředí roušky, spolupracovali na pomoci s dalšími školami a školkami (část zaměstnanců DDM […]
V našem domečku běží kroužky on-line

V roudnickém TRENDU ani v době mimořádných opatření nezahálejí. Vrhli se na individuální pomoc potřebným a přípravu domácích aktivit pro děti.

V uzavřeném domečku není momentálně ruch dětí a jako všude jinde jsou zde přísná hygienická opatření. Po počátečních dvou týdnech, kdy zaměstnanci DDM šili v domácím prostředí roušky, spolupracovali na pomoci s dalšími školami a školkami (část zaměstnanců DDM pracuje ve školách) a provedli důkladnou dezinfekci celé budovy, se znovu nadechli k další práci s dětmi.

V kroužcích teď nemůžeme pracovat a je nám jasné, že dětem a rodičům naše aktivity chybí. Proto jsme se pustili do on-line výuky v podobě videí, návodů a dalších způsobů, jak zprostředkovat naše náměty a nápady všem, kdo s námi nemohou teď být. Aktivity sdílíme přes naši facebookovou stránku a také přes společný portál Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice.

Zaměření příspěvků je různé – od výtvarných nápadů, přes další kreativní aktivity, hry pro děti, výuku na hudební nástroje, až po taneční a cvičební lekce. Na této výuce se podílejí všichni interní pedagogičtí pracovníci a asistentky, dále se mohou připojit i ostatní pedagogové – externisté spolupracující s DDM. Všichni zaměstnanci se mohou také i nadále účastnit různých dobrovolnických aktivit pro potřebné.

Stýská se vám po našich volnočasových aktivitách? Potřebujete zabavit své ratolesti? Hledáte inspiraci na jarní výzdobu a nebo se prostě jen tak nudíte? Pojďte na naši facebookovou stránku Dům dětí a mládeže TREND nebo navštivte internetovou stránku všech českých domečků na adrese mitkamit.cz.

 

Zdeňka Fillerová Studená, DDM TREND Roudnice n. L.

Koronavirová opatření narušila chod společnosti a zastavila prezenční výuku ve školách a školských zařízeních. Z tohoto důvodu děti, rodiče, ani školy samotné přesně nevědí, kdy a za jakých podmínek se děti vrátí do lavic. Situace domů dětí a mládeže je ještě složitější, neboť spektrum činností, školní rok, hygienické podmínky i složení žáků jsou zcela jiné, než […]
Co bude s kroužky, akcemi a tábory?

Koronavirová opatření narušila chod společnosti a zastavila prezenční výuku ve školách a školských zařízeních. Z tohoto důvodu děti, rodiče, ani školy samotné přesně nevědí, kdy a za jakých podmínek se děti vrátí do lavic. Situace domů dětí a mládeže je ještě složitější, neboť spektrum činností, školní rok, hygienické podmínky i složení žáků jsou zcela jiné, než v běžných školách.

Kroužky

DDM TREND Roudnice n. L. se snaží minimalizovat škody na průběhu zájmového vzdělávání tím, že využívá on-line prostředí pro výuku kroužků, předává náměty z jednotlivých činností a udržuje kontakt se svými žáky. Zda se podaří kroužky do června ještě otevřít, nebo zda jim bude poskytnut prostor o prázdninách, v tuto chvíli nevíme, stejně tak jako to, jakým způsobem bychom v našich podmínkách zvládli hygienická opatření s tím spojená. S ohledem na to, že v DDM dochází k permanentní fluktuaci žáků z různých obcí, škol a věkových skupin, považujeme zajištění bezpečného prostředí za velmi komplikované. Proto prosíme naše účastníky o strpení, dokud nebude jasné, jak se situace vyvine a jak ji lze řešit.

Podřipský talent, akce a akademie

Bohužel byly zcela zrušené všechny hromadné akce, což se jako první dotklo soutěže Podřipský Talent. Je nám velice líto, že našich 15 finalistů, kteří měli natrénovaná náročná vystoupení, musí čekat. Talent se bohužel uskuteční pravděpodobně na přelomu podzimu a zimy. Zakoupené vstupenky si uschovejte.

Co bude v letošním roce zcela zrušeno, jsou akademie. Opět se jedná o velké hromadné akce s velkou hustotou diváků. Letošní akademie tedy tímto zcela rušíme a bude-li to umožňovat situace, pedagogové si v kroužcích udělají menší besídky.

Tábory a pobyty

Aktuální dotazy se týkají rovněž příměstských táborů a kroužkových soustředění. Příměstské tábory budou naši učitelé připravovat tzv. „do šuplíku“, přičemž v následujících týdnech a měsících se ukáže, zda a jak budou realizovatelné. Bohužel v tomto nemůžeme rodičům dát jistotu, proto tábory nevyhlašujeme ani na ně nevybíráme žádné příspěvky. Pobytové akce jsme neobjednali, tedy s nimi v letošním roce nepočítejte. Budou-li k tomu podmínky, realizujeme je v příměstské formě u nás v DDM. Situaci s tábory sledujeme a o případném zapisování budeme informovat na našem webu a facebooku.

Venkovní výuka a výlety

V rámci hygienických a technických možností bychom chtěli pro naše děti co nejvíce nahradit ztracené kroužky. Bude-li to možné, rádi bychom jim nabídli kompenzaci například v podobě vzdělávacích výletů ve venkovním prostředí.

Pro aktuální informace sledujte naše webové stránky www.ddmtrend.cz a facebookovou stránku Dům dětí a mládeže TREND.

Děkujeme za pochopení a věříme, že se u nás v domečku co nejdříve ve zdraví setkáme!

Mgr. Zdeňka Fillerová Studená, ředitelka

DDM TREND Roudnice n. L.

Informujeme všechny účastníky zájmového vzdělávání o přerušení výuky ode dne 11.3.2020 na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ke COVID-19. Až do odvolání se dočasně ruší všechny kroužky, příležitostné akce a další formy vzdělávání v DDM TREND Roudnice n. L. Sledujte naše stránky. Mgr. Zdeňka Fillerová Studená, ředitelka Více info na http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ke-covid-19
INFORMACE – PŘERUŠENÍ VÝUKY

Informujeme všechny účastníky zájmového vzdělávání o přerušení výuky ode dne 11.3.2020 na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ke COVID-19.
Až do odvolání se dočasně ruší všechny kroužky, příležitostné akce a další formy vzdělávání v DDM TREND Roudnice n. L.
Sledujte naše stránky.
Mgr. Zdeňka Fillerová Studená, ředitelka

Více info na http://www.msmt.cz/informace-k-mimoradnemu-opatreni-ke-covid-19

Každý člověk je v něčem výjimečný a potkat výjimečné dítě, to je hned dvojnásobná radost. Pojďme se společně potěšit tím, co dovedou naše ratolesti a dejme jim šanci ukázat světu, co v nich je. Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. se rozhodl objevit Podřipský talent. Stejné jméno nese i soutěž, která si klade […]
Pojďme najít Podřipský TALENT

Každý člověk je v něčem výjimečný a potkat výjimečné dítě, to je hned dvojnásobná radost. Pojďme se společně potěšit tím, co dovedou naše ratolesti a dejme jim šanci ukázat světu, co v nich je.

Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. se rozhodl objevit Podřipský talent. Stejné jméno nese i soutěž, která si klade za cíl podpořit volnočasové aktivity dětí a mládeže v oblasti Roudnicka a ocenit ty, kteří se věnují něčemu naplno. Myšlenku podpořilo i Město Roudnice nad Labem, které je podřipskou metropolí a stará se o rozvoj tohoto regionu, a poskytlo záštitu a podporu pro celou soutěž.

“Myšlenka soutěže koresponduje s naším posláním jako domem dětí, který soustředí volnočasové aktivity pro děti a mládež na Podřipsku – jsme jediné víceoborové středisko volného času v oblasti rozšířené působnosti města Roudnice nad Labem. Chodí k nám spousta úžasných dětí, které nám dělají radost a budeme rádi, když o nich veřejnost uslyší,” shrnula důvody k uspořádání soutěže ředitelka DDM TREND Roudnice n. L. Zdeňka Fillerová Studená a připomněla, že soutěž není jen pro žáky Trendu, nýbrž pro všechny školou povinné děti z oblasti Roudnicka.

Dům dětí vytvořil rámcová pravidla, podle nichž se mohou Talentu zúčastnit nezletilí žáci základních a středních škol – jednotlivci nebo dvojice, a to formou vystoupení pro veřejnost o délce jedné až dvou minut, na podiovém prostoru cca tři krát pět metrů. Vzhledem k povaze soutěže je podmínkou účasti soulas s pořizováním fotografií a videozáznamů a jejich zveřejněním v případě úspěšného vystoupení.

Cesta k nalezení talentu bude probíhat formou postupové soutěže. Proběhne pět castingů v období od října do února, přičemž z každého postoupí tři vítězové do hlavního kola soutěže, které se uskuteční v sobotu 14.března v sále školicího střediska Koruna. Podřipský talent v průběhu hlavního večera vybere velká porota, dále bude udělen Talent diváků a Talent dětí, který vyberou diváci v hledišti.

A kdy je nejlepší přijít na casting? “Nejlépe hned. Předpokládáme, že se budou chtít účinkující vše co nejlépe naučit a tak budou svou účast odkládat na později. Ti, kdo přijdou už na podzim budou mít jistou výhodu – v menší konkurenci se snáze dostanou do finále,” odpovídá ředitelka a dodává, že každé dítě se může účastnit castingů dvakrát. Ať již z toho důvodu, že umí více věcí, nebo se chce zúčastnit sám i s kamarádem, nebo třeba jen pro to, že chce své dovednosti do jara vypilovat a na jaře předvést něco lepšího.

Neotálejte se svou účastí v soutěži. První casting proběhne již v sobotu 5.října!

Domeček ožil. Kroužky začínají!

Dům dětí a mládeže TREND nabídl v novém školním roce celkem 98 zájmových útvarů pro děti, žáky, studenty a dospělé. Téměř všechny aktivity začínají v polovině září.
Nyní přicházejí všichni účastníci na své kroužky, do kterých se zapsali. Někteří poprvé, na zkoušku, někteří již několikátým rokem a s jasným očekáváním.
Jako obvykle je velký zájem o keramiku, vaření, hru na hudební nástroje, mažoretky a různé sportovní aktivity pro malé i větší děti. Mezi novými kroužky zaznamenal velký ohlas kroužek Youtuberů.

DDM letos na poptávku rodičů rozšířil nabídku kroužků pro předškolní děti. Sportovní hry s názvem Lvíčata se musely pro velký zájem rozdělit hned do tří skupin. Dále ke stávajícímu tanečnímu kroužku Motýlci přibyli ještě pohybově-dramaticky ladění Broučci a také Hudební hrátky. V nabídce jsou samozřejmě i mažoretky a dále kroužky Budoucí prvňáček a Malování s fantazií.

Zbývající volná místa v kroužcích

Z hudebně-dramatických kroužků se nově otevírají dvě skupiny Ukulele a dva divadelní zájmové útvary pro školáky s názvem Veselá scéna a Divadelní partička. Ve všech těchto nových kroužcích jsou ještě volná místa. Pár jich zbývá také na Kytaře a Keyboardu.
Z výtvarných činností si žáci mohou ještě vybírat z Malování s fantazií, Klubu Šikula, Korálkování a drátování či Patchworku. Poslední volná místa jsou také na keramice, která byla letos rozšířena na devět skupin.
Velký zájem je rovněž o technické kroužky. Beznadějně jsou již obsazeny Lego kroužky a Digifoto, místa jsou však ještě na Modelářích, kteří byli v letošním roce také rozšířeni o dvě skupiny.
Ke sportovním aktivitám je také možné se ještě zapsat. Volná místa jsou na Florbalu, Lehké atletice, Sportovních hrách, Vybíjené nebo na kroužku Švihadel, který byl také rozdělen na dvě skupiny. Poslední místa jsou v úterní skupině Lvíčat.

Díky podpoře jsou nízké ceny

DDM Trend je jako školské zařízení podporováno státem a jako příspěvková organizace Města Roudnice n. L. také z prostředků města. I díky tomu může udržet kvalitu a dostupnost zájmového vzdělávání. Ceny kroužků zůstaly letos na stejné úrovni jako doposud, tzn. od tří set korun za pololetí.
Více informací se dozvíte osobně či telefonicky na recepci v DDM.

V průběhu měsíce srpna jsme v domečku opět měli napilno. Děti a učitelé měli prázdniny či tábory a do práce se pustilo vedení DDM společně s provozními pracovníky. Kromě generálního úklidu a výmalby části prostor Jsme zvládli opět pár technických vylepšení. Jak mnozí z vás vidíte, vylepšujeme webové stránky. Buďte trpěliví, informace postupně doplňujeme. Zároveň připravujeme vše nové […]
Prázdninové práce v DDM

V průběhu měsíce srpna jsme v domečku opět měli napilno. Děti a učitelé měli prázdniny či tábory a do práce se pustilo vedení DDM společně s provozními pracovníky. Kromě generálního úklidu a výmalby části prostor Jsme zvládli opět pár technických vylepšení.

Jak mnozí z vás vidíte, vylepšujeme webové stránky. Buďte trpěliví, informace postupně doplňujeme.

Zároveň připravujeme vše nové z hlediska provozu – zejména náš školník-údržbář má po celý srpen plné ruce práce.

Z důvodu zvýšené vlhkosti jsme pořídili vysoušeč pro keramickou dílnu. Dále nás zde čekala výmalba a opětovné připevnění regálů. Teď už jen vrátit milion tvůrčích nezbytností na své místo – nelehký úkol naší keramičky.

Na WC byly pořízeny nové dveře s bezpečnostním rozetovým kováním pro větší pohodlí a soukromí uživatelů. Nečekaně nás potrápilo kanalizační potrubí ve sklepě, které jsme řešili v režimu havárie. Závadu rychle a účelně opravili zaměstnanci Roudnických městských služeb, kterým tímto děkujeme.

Velkou radost budou mít v novém školním roce naši kuchtíci. V Kuchyňce pro žáky jsme instalovali tolik potřebný odsavač par a připojili myčku nádobí, která pro nás znamená hygieničtější provoz a také více času na samotné vaření.

Posledním úkolem jsou nástěnky na chodbě. Kvůli štukové výzdobě chodby nemůžeme zakoupit běžné nástěnky, proto musíme nové znovu vyrobit. Namísto stávajících polystyrenových ploch, které nám mladí návštěvníci doslova zdevastovali, budou umístěny nové panely potažené plátnem.

Upozorňujeme, že kdo je bude ničit, dostane od školníka přes ústa! J

Zápis zahajujeme v pondělí 2. září od 8 do 17 hodin, kdy je celý DDM otevřen veřejnosti. Přijďte si prohlédnout prostory DDM TREND a zapsat se do zájmových útvarů na školní rok 2019/2020. V době zápisu, tj. od 2. do 13. září bude rozšířená provozní doba recepce – ve všední dny od 8 do 18 […]
Den otevřených dveří a zápis do kroužků

Zápis zahajujeme v pondělí 2. září od 8 do 17 hodin, kdy je celý DDM otevřen veřejnosti.

Přijďte si prohlédnout prostory DDM TREND a zapsat se do zájmových útvarů na školní rok 2019/2020.

V době zápisu, tj. od 2. do 13. září bude rozšířená provozní doba recepce – ve všední dny od 8 do 18 hodin.

Kroužky zahájíme v pondělí 16.září, žáci se však mohou zapisovat (v případě volné kapacity) ještě do konce října. Od 16. září bude otevřeno ve standardní provozní době, tj. ve školní dny od 11 do 17 hodin.

Rezervovat místa v kroužcích si můžete po telefonu, přihlášky je však nutné odevzdat v originální, papírové podobě s vlastnoručním podpisem.

Zájmové vzdělávání v DDM trvá dle vyhlášky přesně jeden školní rok. Proto je nutné se závazně přihlašovat na celý rok a s celým rokem počítat. Zároveň upozorňujeme, že po ukončení uplynulého školního roku se vzdělávání neprodlužuje a platnost přihlášky automaticky zaniká. Na kroužky, ve kterých chcete pokračovat, je třeba se nyní přihlásit znovu!!!
Jedna hodina na zkoušku je zdarma, poté je potřeba kroužek uhradit.

Nabídka kroužků je v letošním školním roce opět bohatá, můžete se těšit na cca 90 zájmových útvarů.

Těšíme se na Vás a Vaše děti!
Kolektiv zaměstnanců DDM TREND