Z důvodu aktuálního vývoje pandemie covid-19 a s ním spojenými celostátními či krajskými opatřeními ředitelka rozhodla o organizaci zájmových útvarů takto: Dne 7.12.2020 bude znovu zahájena prezenční výuka v zájmových útvarech podle následujících pravidel:  Zájmové útvary probíhají pouze v budově DDM či venku – maximální kapacita je 10 účastníků. Je zakázán zpěv – výuka v […]
Opatření k organizaci zájmového vzdělávání od 7.12.2020 vzhledem k pandemii covid-19

Z důvodu aktuálního vývoje pandemie covid-19 a s ním spojenými celostátními či krajskými opatřeními ředitelka rozhodla o organizaci zájmových útvarů takto: Dne 7.12.2020 bude znovu zahájena prezenční výuka v zájmových útvarech podle následujících pravidel:

 •  Zájmové útvary probíhají pouze v budově DDM či venku – maximální kapacita je 10 účastníků.
 • Je zakázán zpěv – výuka v hudebních a dramatických ZÚ bude obsahově přizpůsobena, u písní se doporučuje broukání ve stylu „brumendo“.
 • Je povinné nošení ochrany úst a nosu pro všechny účastníky ZÚ při všech aktivitách a ve všech prostorách (obličejový štít je pouze doplněk, rouška je i v případě použití štítu povinná).
 •  Platí zvýšená hygienická opatření. Všichni příchozí jsou povinni použít dezinfekci na ruce. Rodiče či jiný doprovod dětí smějí v DDM pouze do vstupní chodby a recepce.
 • Výuka v zájmových útvarech kategorie Sport-TV a Mažoretky (tzn. kroužky v tělocvičnách škol) může probíhat pouze distančně.

Ke dni 7.12.2020 se NEOTEVÍRAJÍ pro prezenční výuku tyto zájmové útvary:
Všechny skupiny ZÚ: Break Dance, Florbal, Lehká atletika, Mažoretky, Sportovní hry, Volejbal, Vybíjená, Atletika Libochovice, Basketbal Libochovice, Sportovní hry Libochovice, Keramika Libochovice,
Hokejbal Horní Beřkovice.

Přístup do DDM budou mít pouze účastníci nevykazující příznaky nemoci Covid-19. (V případě zjištění příznaků onemocnění Covid-19 bude účastník odeslán domů, nebo izolován v samostatné místnosti s dozorem vyčká na vyzvednutí zákonným zástupcem).

Organizační opatření:
Zájmové útvary s účastí do 10 účastníků mohou probíhat v nezměněném režimu. Zájmové útvary probíhající s očekávanou účastí nad 10 účastníků (dle počtu přihlášených), smějí probíhat za
účasti nejvýše 10 účastníků. V případě příchodu 11. či dalšího účastníka, nemůže být tento nově příchozí účastník vpuštěn do učebny, vyčká na recepci a je pro něj zajištěn náhradní program nebo je mu obsah
vzdělávání předán distančně. Dříve vydané pokyny a opatření nebo jejich části, které nejsou tímto opatřením změněny, zůstávají platné. Opatření se může měnit v závislosti na celostátních nebo krajských přepisech a pokynech.
Opatření platí od pondělí 7.12.2020 do odvolání nebo změny.

V Roudnici nad Labem dne 3. prosince 2020

Mgr. Zdeňka Fillerová Studená
Ředitelka, DDM TREND Roudnice n. L.


DDM TREND se spojil s Akademií Techniky 4.0 a MAS Podřipsko. Společně realizují myšlenku vybudování nového centra technického vzdělávání v Roudnici nad Labem. Pondělí 5.října 2020 si můžeme v kalendáři zapsat jako datum vzniku roudnického technického klubu pro děti a veřejnost. Je to den, kdy spojili síly pracovníci Domu dětí a mládeže TREND Roudnice n. L., zaměstnanci projektu […]
Den technického vzdělávání na Podřipsku

DDM TREND se spojil s Akademií Techniky 4.0 a MAS Podřipsko. Společně realizují myšlenku vybudování nového centra technického vzdělávání v Roudnici nad Labem.

Pondělí 5.října 2020 si můžeme v kalendáři zapsat jako datum vzniku roudnického technického klubu pro děti a veřejnost. Je to den, kdy spojili síly pracovníci Domu dětí a mládeže TREND Roudnice n. L., zaměstnanci projektu MAP ORP Roudnice nad Labem II z Místní akční skupiny Podřipsko a odborníci z Akademie Techniky 4.0 se sídlem v Rakovníku, aby vybudovali nový technický klub. Společné setkání s názvem Den technického vzdělávání na Podřipsku znamená první krok k nové koncepci polytechnického vzdělávání v oblasti Roudnice a okolí.

DDM TREND má základní technické zázemí, které vybudoval v posledních dvou letech s pomocí školního projektu Šablony II a podporou lovosické společnosti TRCZ, s.r.o. V současné době je zde v provozu řada kroužků, které využívají prostory moderní počítačové učebny, elektronické stavebnice Boffin, mikrokontroléry a součástky Arduino, výukové sady LEGO Education a robotické stavebnice LEGO Mindstorms. Dále je zde již téměř dokončena nová řemeslná dílna pro ruční práci. Další techniku má k dispozici MAP ORP Roudnice nad Labem II, který provozuje v areálu ZŠ Karla Jeřábka 4 sady tiskáren a počítačů pro 3D tisk.

Akademie Techniky 4.0 vnese do tohoto zázemí zkušenosti z vlastního fungujícího klubu, připraví projektovou podporu a zprostředkuje spolupráci s dalšími partnery, jako jsou společnosti Corinth, Prusa research, Alza, Samsung aj.

„Spolupráce vznikla vlastně již na začátku září, kdy jsme byli společně se starostou města Roudnice nad Labem, vedoucí školského odboru a řediteli zdejších škol na návštěvě v Akademii Techniky v Rakovníku. Viděli jsme příjemné prostředí, vybavení na vysoké úrovni a opravdový zájem o skutečné a funkční technické vzdělávání dětí a mládeže. Jsme rádi za nové zkušenosti, které nám Akademie Techniky přináší a těšíme se na další návštěvu zaměstnanců DDM a MAP v Rakovníku i na přislíbenou podporu,“ shrnula počátky spolupráce ředitelka DDM TREND Zdeňka Fillerová Studená. Dále uvedla, že považuje za dobré řešení spojit se s MAP ORP Roudnice nad Labem II, propojit činnost s jeho 3D dílnou a tím se vzájemně doplnit.

V současné době je již připraven další postup rozvoje technického vzdělávání. DDM se může těšit na příliv dalších informací z oboru, vzdělávání pedagogů, metodickou podporu i zapůjčení pomůcek.

„Připravujeme společný workshop pro oblast 4.0, Corinth, robotiky a 3D tisku, kam budou pozváni všichni zúčastnění a dále zástupci z místních škol, podporovatelé a sponzoři. Následně zkusíme zajistit krátkodobé zapůjčení robotického setu Fable a 3D tiskárny, kterou bude DDM využívat v rámci návštěv spolupracujících škol. Zahájíme jednání se zřizovatelem a začneme s přípravou dotačního projektu, který následně s koordinací s MAS budeme pasovat na výzvu,“ popisuje další postup projektový manažer Akademie Techniky 4.0 Miroslav Vrána.

Cílem celého projektu je vytvořit v DDM TREND podřipské centrum polytechnického vzdělávání, které se bude věnovat zájmové činnosti pro děti a mládež, ale také vzdělávání širšího okruhu žáků z místních škol, školení pedagogických pracovníků, vyhledávání a rozvoji talentů, komunikaci se zaměstnavateli a všeobecně podpoře technické vzdělanosti v Roudnici a okolí.

Monika Olšová
DDM TREND

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření, se nadále přerušuje zájmové vzdělávání v Domě dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. v době od 14. října do 1. listopadu 2020. V době přerušení vzdělávání nebudou probíhat žádné zájmové útvary ani příležitostné akce DDM. Žádáme všechny […]
Informace o přerušení výuky (od 12.10.)

Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření, se nadále přerušuje zájmové vzdělávání v Domě dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. v době od 14. října do 1. listopadu 2020.

V době přerušení vzdělávání nebudou probíhat žádné zájmové útvary ani příležitostné akce DDM.

Žádáme všechny účastníky zájmového vzdělávání a jejich zákonné zástupce, aby sledovali webové stránky www.ddmtrend.cz, kde budou zveřejňovány všechny důležité informace, včetně znovuotevření.

V Roudnici nad Labem dne 13. října 2020

Mgr. Zdeňka Fillerová Studená
ředitelka, DDM TREND Roudnice n. L.


Přerušení výuky 14.10.2020

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem č. 3/2020, vydaného dne 1. 10. 2020, se přerušuje zájmové vzdělávání v Domě dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. v době od 5. října do 18. října 2020. V době přerušení vzdělávání nebudou probíhat žádné zájmové útvary ani příležitostné akce […]
Informace o přerušení výuky

Na základě nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem č. 3/2020, vydaného dne 1. 10. 2020, se přerušuje zájmové vzdělávání v Domě dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. v době od 5. října do 18. října 2020.

V době přerušení vzdělávání nebudou probíhat žádné zájmové útvary ani příležitostné akce DDM.

Žádáme všechny účastníky zájmového vzdělávání a jejich zákonné zástupce, aby sledovali webové stránky www.ddmtrend.cz, kde budou zveřejňovány všechny důležité informace, včetně znovuotevření.

V Roudnici nad Labem dne 2. října 2020

Mgr. Zdeňka Fillerová Studená
ředitelka, DDM TREND Roudnice n.L.

Rodiče nemusí mít obavu zapsat děti na kroužky. DDM TREND je připraven na případné omezení provozu i vracení plateb. Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. vkročil úspěšně do nového školního roku. V letošní nabídce je opět zhruba stovka zájmových útvarů. Zveme děti na sportovní kroužky, hudbu, vyrábění, techniku i přírodovědné kroužky. Vše se […]
Nenechme se otrávit koronou! Sportujme, zpívejme, malujme, vzdělávejme se

Rodiče nemusí mít obavu zapsat děti na kroužky. DDM TREND je připraven na případné omezení provozu i vracení plateb.
Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. vkročil úspěšně do nového školního roku. V letošní nabídce je opět zhruba stovka zájmových útvarů. Zveme děti na sportovní kroužky, hudbu, vyrábění, techniku i přírodovědné kroužky.

Vše se podařilo zajistit včas, nabídka kroužků byla vyvěšena již v červnu a na začátku školního roku proběhly pouze jednotlivé přesuny či úpravy. Zájemců o zájmové vzdělávání je přesto méně, což je pro fungování domečku a pestrost jeho činnosti problematické.

Platby vrátíme všem plošně

„Někteří rodiče vyčkávají, co bude, a začínající kroužky jsou málo obsazené. Chtěli bychom všechny informovat o tom, že zatímco v březnu nás opatření zasáhla zcela nečekaně, nyní jsme na takovou situaci lépe připraveni. Při zhoršení epidemické situace jsme nastavili pololetní platby a také avizujeme plošné vracení poměrné části plateb za případné nerealizované kroužky, a to ke každému ukončenému pololetí,“ říká ředitelka DDM Zdeňka Fillerová Studená.

Riziko zrušení kroužků

Ředitelka dále vysvětlila, že kroužky jsou nastavené na minimální počet 5 žáků, některé činnosti však nelze ani v tomto počtu realizovat vůbec. „Pokud jste si z naší nabídky vybrali, nebojte se své děti přihlásit, a udělejte to včas. V kroužcích čekají na své kamarády již zapsané děti, které bychom neradi zklamali zrušením jejich aktivit z důvodu nízké účasti,“ říká ředitelka.
Téměř všechny kroužky začaly i v případě nižšího počtu dětí. Velký úbytek žáků je například u některých sportovních aktivit, v rukodělných činnostech nebo dokonce u tolik oblíbených mažoretek. Naopak, některé kroužky jsou již obsazené. Kde jsou volná místa i další informace, se můžete dozvědět na webových stránkách, v recepci DDM nebo telefonicky na čísle 739 642 906.

Děkujeme za přízeň

Letošní rok je pro nás všechny hodně náročný, DDM proto děkuje za podporu Městu Roudnice nad Labem, zejména za zajištění ochranných pomůcek, hygienických a úklidových prostředků. Dále velmi děkujeme všem rodičům a příznivcům, kteří nám dali a dávají najevo svou podporu. Všechna naše činnost je zaměřena na přípravu kvalitních aktivit pro Vaše děti.
Na závěr nám dovolte popřát všem hodně zdraví, pokud možno brzké uklidnění situace, a prosíme Vás, žijte aktivně společně s námi, sledujte naše webové stránky, facebook a další informační kanály.

Monika Olšová, DDM TREND

Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. již připravil kroužky na nový školní rok. Nabídka je přístupná na webových stránkách. Zápis začne 1.září. Jako tradičně v první školní den se mnoho žáků vydá rovnou ze školy do domu dětí a mládeže vybrat si své kroužky. V letošním školním roce je nabídka opravdu pestrá a […]
V nabídce DDM TREND je více než stovka zájmových kroužků

Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. již připravil kroužky na nový školní rok. Nabídka je přístupná na webových stránkách. Zápis začne 1.září.
Jako tradičně v první školní den se mnoho žáků vydá rovnou ze školy do domu dětí a mládeže vybrat si své kroužky. V letošním školním roce je nabídka opravdu pestrá a vůbec poprvé v historii DDM byla přístupná již v červnu.

Rozvrh navazuje na uplynulý školní rok, kdy jsme se snažili zachovat obvyklé časy. Dále je vypsána řada nových kroužků, zejména technických a přírodovědných, ale i sportovních a výtvarných. Celkem je na výběr z více než stovky zájmových útvarů pro děti a mládež.

Platí se na celý školní rok

Protože zájmové vzdělávání je v DDM poskytováno a financováno na celý školní rok, bude i Roudnický domeček, stejně jako další střediska volného času v kraji, požadovat přihlášku i platbu na celý školní rok již v září. Ceny kroužků také vzhledem ke zvyšujícím se nákladům trochu podražily.

Výše platby za kroužky se pohybuje už cca 10 let na standardní výši od 300 a 500 Kč za pololetí. Vzhledem k tomu, že se zdražují energie, pronájmy prostor, pomůcky i materiál, jsme i my nuceni přistoupit k plošnému zdražení.

Prosíme rodiče, aby si peníze na kroužky odložili včas, protože příspěvek na zájmové vzdělávání je vzhledem k termínu vykazování počtu žáků nutné uhradit nejpozději do konce října. Pokud někdo patří mezi sociálně slabé skupiny, nebo je v momentální finanční tísni, může požádat o výjimečné rozdělení platby na dvě splátky.
Kroužky si již nyní můžete vybrat na www.ddmtrend.cz

Zápis začne jako obvykle dnem otevřených dveří v úterý 1.září. Výuka začne v pondělí 14.září. Těšíme se na Vás a Vaše děti!

Léto s Trendem 2020 proběhne obdobně jako o minulých prázdninách. Kapacita příměstského tábora zůstává stejná, děti ale budou rozděleny do skupin po deseti. Dlouho očekávaná pravidla pro tábory jsou již k dispozici. Příměstské tábory podle nich mají fungovat v režimu běžné výuky, tj. stejně jako činnost v kroužcích. Z tohoto vyplývá, že není možné organizovat činnost v dětských skupinách větších než […]
DDM vyhlašuje příměstské tábory

Léto s Trendem 2020 proběhne obdobně jako o minulých prázdninách. Kapacita příměstského tábora zůstává stejná, děti ale budou rozděleny do skupin po deseti.

Dlouho očekávaná pravidla pro tábory jsou již k dispozici. Příměstské tábory podle nich mají fungovat v režimu běžné výuky, tj. stejně jako činnost v kroužcích. Z tohoto vyplývá, že není možné organizovat činnost v dětských skupinách větších než 15 žáků a dále je nutné brát zřetel na prostorové a hygienické podmínky.

Letošní „Léto s Trendem“ je rozdrobeno na menší skupiny po 10 dětech, tak abychom mohli maximálně využít prostory DDM v Jungmannově ulici a mohli dětem dopřát co nejvíce času bez roušek na obličeji. V případě dodržení rozestupů 1,5 až 2 metry totiž děti roušky mít nemusí.

Podmínky tábora jsou stejné jako v loňském roce, pouze se mění data přihlašování, doručení originálu přihlášky a dalších dokladů a splatnosti plateb (nyní možné pouze bezhotovostně).

K pravidlům tábora byly přidány pokyny týkající se opatření proti onemocnění covid-19, a to ve všeobecné rovině, neboť s postupným uvolňováním opatření se podmínky průběžně mění.

Ke dni vyhlášení táborů (tj. 19.5.2020) platí materiál MŠMT – „Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020“, podle něhož jsou hygienická pravidla pro příměstský tábor Léto s Trendem upravena následovně:

 • Děti musí mít 2 roušky na den a sáček k jejich ukládání
 • V chodbách a společných prostorách se nosí roušky
 • V učebnách a venku se roušky nenosí při dodržení minimálních rozestupů 1,5 metru
 • Při vstupu do budovy a do učeben si účastníci dezinfikují ruce bezoplacovým gelem
 • Je zvýšená hygiena toalet, úklidu atd., časté větrání, oddělení skupin atd.
 • Bude zajištěn zvýšený dohled nad stravováním účastníků

Přihlašovat na tábory je možné od 1.června 2020 od 10:00 hodin, a to pouze osobně v recepci nebo na telefonu 739 642 906. Z důvodu velkého zájmu o tábory není možné přihlašovat dopředu nebo více způsoby, aby byl dodržen pořadník.

Přednost na táboře mají žáci DDM, tj. účastníci kroužků ve školním roce 2019/2020.

Podrobnosti čtěte v pravidlech a táborovém řádu.


Dokumenty ke stažení:

Zaměstnavatel: Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. Místo výkonu práce: Jungmannova 667, 413 01 Roudnice nad Labem Pracovní poměr: 1 úvazek – 40 h/týden
Nabídka pracovního místa: Pedagog volného času  

Zaměstnavatel: Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L.

Místo výkonu práce: Jungmannova 667, 413 01 Roudnice nad Labem Pracovní poměr: 1 úvazek – 40 h/týden

Nástup: 1.9.2020 (doba určitá 1 rok s možností prodloužení) Směnnost: pružná pracovní doba

Mzda: 29.490 Kč/měsíc (hrubého)

Vzdělání: vysokoškolské nebo středoškolské s maturitou, pedagog/vychovatel

Požadavky:

 • Kvalifikace dle Zákona č. 563/2004 Sb. § 17, odst. 1 – pedagog volného času
 • Trestní bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců)
 • Dobrý zdravotní stav (lékařské potvrzení k výkonu práce – při nástupu)
 • Kladný vztah k dětem, empatie, kreativita
 • Práce na PC, komunikativnost, schopnost práce v týmu
 • Pečlivost, spolehlivost, pracovitost
 • Administrativní dovednosti
 • Ochota práce o víkendech a prázdninách, vč. pobytových akcí
 • Ochota se vzdělávat

Výhodou:

 • Praxe v práci s dětmi a mládeží, zkušenost s dětskými tábory
 • Kurzy z oblasti pedagogické, zdravotnické, sportovní, hudební, IT, médií
 • Hra na hudební nástroj
 • Sportovní licence
 • Technické znalosti a dovednosti
 • IT znalosti, počítačové hry
 • práce s webovými stránkami, propagace
 • Řidičský průkaz

Popis pracovního místa:

Pedagog/pedagožka volného času – vedoucí odpoledních kroužků, prázdninových táborů a

víkendových akcí pro děti. Zaměření na počítače, technické obory, hudbu či sport, případně další. Práce ve stálém kolektivu pedagogů.

Profil pedagoga volného času:

 • Kreativní a aktivní člověk – umí nabídnout vlastní kroužky, vymýšlet akce, spolupracovat s dalšími organizacemi a spolky
 • Nadšenec pro práci s dětmi – vymýšlí různé činnosti pro děti, umí pobavit a zaujmout
 • Spolehlivý učitel – je zodpovědný za děti, jejich vzdělávání, bezpečnost a zdraví, vede docházku a další dokumentaci, je vždy diskrétní v práci s osobními údaji
 • Komunikativní partner – zapojuje se do činnosti týmu, je přátelský k dětem i kolegům, komunikuje s rodiči a okolím

Výběr uchazečů:

Strukturovaný životopis zasílejte do 15.6.2020 na e-mail: ddm.trend@centrum.cz

Do předmětu zprávy napište KONKURS – PEDAGOG. Následně osobní pohovory a výběr.