Do kroužků keramiky, korálkování a drátování, papírových modelářů, 3D dílen a dalších se lze zapsat až do konce října. Nabídka DDM TREND Roudnice n. L. je i v letošním roce velmi pestrá. Pod rukama dětí se zde tvoří nádherné výtvory ze všemožných materiálů, od papíru, textilu, dřeva, přes řadu přírodních a umělých materiálů, až po ovoce […]
Pestrý výběr rukodělných činností

Do kroužků keramiky, korálkování a drátování, papírových modelářů, 3D dílen a dalších se lze zapsat až do konce října.

Nabídka DDM TREND Roudnice n. L. je i v letošním roce velmi pestrá. Pod rukama dětí se zde tvoří nádherné výtvory ze všemožných materiálů, od papíru, textilu, dřeva, přes řadu přírodních a umělých materiálů, až po ovoce a zeleninu.

Keramika, malování a vyrábění

Velmi oblíbené jsou například kroužky keramiky, v letošním roce bylo otevřeno osm skupin. Oblibě se těší také Ateliér kresby a malby, Malování s fantazií nebo Dovedné ručičky, kde zbývá jen pár posledních míst.

Naopak neobvykle nízký zájem byl v průběhu září o Klub Šikula, kde školní děti tvoří výrobky z různých materiálů, věnují se činnostem jako je práce s ovčí vlnou a plstění, batikování a textilní techniky, odlévání svíček a mýdel, výroba vánočních, velikonočních a jiných ozdob, tvoření dárečků a drobností pro radost. Zde záleží na zájmu v měsíci říjnu, jestli se kroužek vůbec otevře.

Technické řemeslné činnosti

Přiložit ruku k dílu a přiučit se technickým dovednostem mohou žáci základních a středních škol také v řadě technicky zaměřených kroužků s ruční výrobou. Především chlapci jistě ocení práci v řemeslné dílně nebo modelářském kroužku.

Mezi letošní novinky patří 3D dílna pro žáky z druhého stupně, v níž budou stavět modely s pomocí 3D tiskáren, polystyrenu a dalších materiálů. Pro mladší děti byl nově otevřen kroužek Papíroví modeláři. V něm si mohou žáci postavit například auta, lodě, letadla, modely budov, nebo třeba zámky či pokojíčky pro panenky.

Šití, patchwork a drátování

Dívky jistě zaujme možnost ušít si látkové polštářky, tašky, pouzdra a další doplňky v kroužku Patchwork. Naučí se práci na šicím stroji, samy si vyberou barevné látky a odnesou si domů krásné výrobky.

Velmi pěkné výtvory vznikají také v kroužku Korálkování a drátování, kde se žáci kromě tvorby šperků naučí také vyrábět dekorace z ocelových, měděných či barevných kovů nebo třeba odrátovat kameny či nádoby.

Vykrajování z ovoce a zeleniny

Radostí pro šikovné ruce a zároveň zajímavostí v nabídce DDM je kroužek Food carving, který je pro děti od 10 let. V něm se vykrajují a vytvářejí zvířátka, květiny a další tvary z ovoce a zeleniny. S šéfkuchařem Mílou zde žáci zažijí spoustu tvůrčí zábavy a se speciální sadou nožíků a vykrajovátek zhotovují pěkné zdobené pokrmy. V kuchyňce probíhají i další kroužky vaření a pečení – Malý kuchtík a Dobroty s Trendem.

Nabídka a ceny pro všechny

Veškeré kroužky DDM i jejich ceny jsou zveřejněné na webových stránkách www.ddmtrend.cz. Protože se jedná o školské zařízení zřizované městem, je zdejší zájmové vzdělávání dostupné všem. Cena kroužků začíná už na 25 Kč za hodinu, platí se pololetně podle druhu a náročnosti činnosti od 400 do 900 Kč. V případě, že by došlo k nechtěnému přerušení činnosti DDM nebo k předčasnému ukončení kroužků, bude platba všem v poměrné části vrácena. Spektrum činností je široké, stačí si jen vybrat. Na všechny děti se moc těšíme!

  Dům dětí a mládeže hledá mladé techniky se zájmem o konstruování a programování LEGO robotů. V právě zahájeném školním roce se mezi dalšími nově otevřenými zájmovými útvary objevil kroužek, ve kterém se budou jeho účastníci připravovat na svou účast v mezinárodní robotické soutěži FIRST LEGO League. Konkrétně se jedná o její soutěžní kategorii nazvanou […]
Česká liga robotiky v roudnickém DDM TREND

 

Dům dětí a mládeže hledá mladé techniky se zájmem o konstruování a programování LEGO robotů.

V právě zahájeném školním roce se mezi dalšími nově otevřenými zájmovými útvary objevil kroužek, ve kterém se budou jeho účastníci připravovat na svou účast v mezinárodní robotické soutěži FIRST LEGO League. Konkrétně se jedná o její soutěžní kategorii nazvanou FLL Challenge, pro niž se u nás vžilo pojmenování Česká liga robotiky, a je rozčleněna na čtyři disciplíny. V Robot Game plní robot, postavený ze stavebnice LEGO a naprogramovaný členy týmu pomocí příslušného softwaru, soutěžní úkoly na hracím stole ve vymezeném čase 2,5 minuty. Cílem je nasbírat co nejvíce bodů za splněné mise. V části Výzkumný úkol řeší soutěžní týmy výzkumný problém, který je pro letošní ročník z oblasti Cargo Connect (logistika v dopravě). Při Robot Design posuzují členové odborné poroty inovativnost, technické řešení, kvalitu zpracování a naprogramování robota pro zadaný úkol. V disciplíně Týmová práce hodnotí porota úroveň vzájemné spolupráce členů soutěžního týmu.

Do tohoto kroužku se mohou přihlásit žáci a studenti ve věku 9 až 16 let, nejlépe kteří již mají alespoň nějaké povědomí o robotice nebo zkušenost s řešením výzkumného úkolu, a rádi by svými dovednostmi posílili náš tým. Účastníkům kroužku je, v duchu Komenského metody ŠKOLA HROU, zpřístupněn svět vědy a techniky, kde mohou prožívat radost z poznání, z řešení konkrétních úkolů, a hlavně z programování kybernetických robotů, které si sami sestaví ze stavebnic LEGO. V rámci soutěže postupují úspěšní řešitelé z oblastních kol do kola národního, případně až do světového.

Ing. Petr Kaspar, DDM TREND Roudnice n. L.

Až sto kroužků pro děti a mládež nabízí každoročně DDM TREND Roudnice n. L. Ani letos nepřijdou Roudničané zkrátka. Zápis začíná 1.září. Rozvrh hodin bude zveřejněn v posledním srpnovém týdnu. Pokračovat budou oblíbené aktivity, ale zařadily se některé nové, které nahradí částečně nenaplněné kroužky z loňského roku. DDM nezapomněl ani na děti z mateřinek, které tvoří početnou […]
Dům dětí opět nabídne pestrý výběr kroužků

Až sto kroužků pro děti a mládež nabízí každoročně DDM TREND Roudnice n. L. Ani letos nepřijdou Roudničané zkrátka. Zápis začíná 1.září. Rozvrh hodin bude zveřejněn v posledním srpnovém týdnu.

Pokračovat budou oblíbené aktivity, ale zařadily se některé nové, které nahradí částečně nenaplněné kroužky z loňského roku. DDM nezapomněl ani na děti z mateřinek, které tvoří početnou skupinu účastníků zájmového vzdělávání v této školské organizaci zřizované Městem Roudnice n. L.

Nové kroužky

Ve školním roce 2021/2022 patří mezi novinky některé technické, výtvarné, sportovní i hudební kroužky. DDM například otevře nový modelářský kroužek pro kluky i holčičky s názvem Papíroví modeláři, dále 3D dílnu pro děti školního věku nebo kroužky First LEGO League s účastí ve stejnojmenné mezinárodní soutěži. Ze sportovních kroužků přibude například Akrobacie a IN-line bruslení, kroužky pro mladší školní děti Minivybíjená a Hopíci. V hudební oblasti se pro děti připravuje opět kroužek Zpěvu, multiinstrumentální Hudební klub nebo Muzikohraní – kroužek s prvky muzikoterapie pro školní děti. Chybět po letech nebude ani Dramatický kroužek. Pro mladší škoáky se otevírá tvůrčí kroužek Malý spisovatel. Znovu se vrací vaření a pečení a pokračuje oblíbený Food carving, tedy tvoření z ovoce a zeleniny.

Oblíbené a zajímavé

DDM se snaží jít cestou originální nabídky, proto v každém školním roce najdete v rozvrhu zajímavé činnosti, jako je například drátování, šití a patchwork, modelářství, elektronika a robotika, kroužky první pomoci, řemeslné dílny. Velmi žádaný je taneční kroužek break dance, dívčí kroužky mažoretek a roztleskávaček, hravá angličtina a španělština, výuka hry na kytaru. Velkému zájmu se každoročně těší také keramika, která je opět otevřena i pro předškolní děti. Zejména na tyto kroužky je dobré přijít včas, místa bývají rychle obsazena.

Zápis a garance

Při zápisu do zájmového kroužku garantuje DDM, že v případě přerušení výuky vrátí rodičům poměrnou část platby za kroužek. Také znovu nabízí možnost rozdělení platby na pololetí. Důležité je, aby se lidé nebáli děti přihlásit, protože otevření kroužků je závislé na zájmu ze strany dětí a rodičů v průběhu září a října. V případě, že si zájemci nejsou výběrem kroužku jisti, nabízí DDM možnost vyzkoušet si hodinu zdarma. Všechny kroužky začínají ve třetím zářijovém týdnu, tj. od pondělí 13.9.2021.

DDM je otevřen každý školní den odpoledne, v době zápisu funguje recepce už od rána. Informace o kroužcích můžete získat nejen zde, ale také na webových stránkách www.ddmtrend.cz nebo e-mailem či po telefonu. Moc se na všechny těšíme a věříme, že se naplní většina kroužků.

Od pondělí 10. května 2021 dochází k rozvolnění opatření v oblasti zájmových aktivit. Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. může znovu obnovit většinu kroužků pro děti.
Informace k obnovení činnosti 5-21

Od pondělí 10. května 2021 dochází k rozvolnění opatření v oblasti zájmových aktivit. Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. může znovu obnovit většinu kroužků pro děti.

Zájmové útvary budou probíhat v budově i venku, a to podle druhu činnosti a počtu účastníků tak, aby byly splněny požadavky, stanovené vládou.

Tam, kde to půjde, budou preferovány aktivity ve venkovních prostorách, aby děti nemusely mít neustále roušky. Kroužky tak budou probíhat nejen v učebnách, dílnách a hernách, ale také na zahradě, na školních hřištích, případně v parcích nebo na jiných vhodných místech.

Protože skupiny, které mají více než tři účastníky, podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti, o existenci kroužků nebo ukončení činnosti rozhodnou sami účastníci a jejich zákonní zástupci. Záleží na tom, jaký bude jejich zájem za současných podmínek do kroužků docházet.

Prokázání covid-negativity bohužel v případě volnočasových aktivit zůstává na účastnících a jejich rodičích. Dům dětí bohužel v současné době testy pro své žáky nedostává, a tedy je ani neposkytuje. Částečně tuto potřebu pokryje testování ve školách, děti do 6 let jsou od této povinnosti osvobozené.

Rodiče dětí od 7 let mají nyní několik způsobů, jak splnit podmínku účasti v kroužcích. Mohou doložit čestné prohlášení, že jejich dítě bylo testováno s negativním výsledkem ve škole v posledních 72 hodinách, dále si mohou přinést do DDM vlastní test a před kroužkem jej provést, platí samozřejmě také doklady z odběrových center a zdravotnických zařízení – PCR test platí 7 dní, antigenní 72 hodin. Dalšími platnými doklady jsou certifikát o očkování ukončeném před nejméně 14 dny nebo doklad o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech.

Pokud bude situace příznivá, chtěl by DDM otevřít kroužky na 6 týdnů. Tomu bude přizpůsobena i cena za 2. pololetí, která bude poměrně snížena a pohybuje se od 150 do 263 Kč.

Veškeré aktuální informace, pravidla, podmínky, ceny i seznam otevřených kroužků najdete na internetových stránkách Trendu www.ddmtrend.cz

Doufáme, že se v průběhu května situace zlepší, optimalizují se nesrovnalosti v opatřeních. Rádi bychom měli také vyšší povolený počet účastníků ve vnitřních prostorách. Přejeme si teplé a slunné počasí.

Co si ale přejeme nejvíce, aby se k nám vrátilo co nejvíce dětí. Na kroužcích už se na ně velmi těšíme!

Zdeňka Fillerová Studená, DDM TREND Roudnice n. L.

Vážení rodiče, milé děti, již nyní se můžete přihlásit na příměstské tábory Léto s Trendem. Táborový řád, pravidla pro rok 2021 a přihlášku naleznete v sekci Dokumenty. Přihlašování je možné na emailové adrese recepce.ddmtrend@seznam.cz. Předběžné rezervace jsou možné také prostřednictvím on-line formuláře:  
Vyhlašujeme příměstské tábory 2021

Vážení rodiče, milé děti, již nyní se můžete přihlásit na příměstské tábory Léto s Trendem. Táborový řád, pravidla pro rok 2021 a přihlášku naleznete v sekci Dokumenty.

Přihlašování je možné na emailové adrese recepce.ddmtrend@seznam.cz. Předběžné rezervace jsou možné také prostřednictvím on-line formuláře:   

  Vážení rodiče! Informujeme Vás, že příměstské tábory budeme zapisovat jako obvykle od úterý po Velikonocích, tj. 6.4.2021 Z důvodu protiepidemických opatření proběhne přihlašování pouze elektronicky. Táborový řád a pravidla pro rok 2021 budou vyvěšeny na webu www.ddmtrend.cz v sekci Dokumenty ve čtvrtek 1.4.2021. Vyhlášení turnusů s možností okamžitého zápisu se uskuteční na webu DDM v […]
  Příměstské tábory – zápisy od 6. dubna
  Vážení rodiče!
  Informujeme Vás, že příměstské tábory budeme zapisovat jako obvykle od úterý po Velikonocích, tj. 6.4.2021
  Z důvodu protiepidemických opatření proběhne přihlašování pouze elektronicky.
  Táborový řád a pravidla pro rok 2021 budou vyvěšeny na webu www.ddmtrend.cz v sekci Dokumenty ve čtvrtek 1.4.2021.
  Vyhlášení turnusů s možností okamžitého zápisu se uskuteční na webu DDM v úterý 6.4.2021 v 18:00 hodin. Vaše přihlášky se budou řadit automaticky, odpovídat na ně budeme dle pořadí doručení hned následující pracovní den.
  Děkujeme za přízeň! Váš domeček
  Vyšlápnout kopec, projet trasu na kole, složit písničku, nebo třeba potěšit babičku, dědu či seniory v domovech důchodců. I takové aktivity můžete nyní dělat s Domem dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. Roudnický domeček zahájil jaro s novým nápadem pro rodiny s dětmi s názvem „Výzva DDM TREND“. Každý týden se na facebookové stránce domečku objevují nové podněty […]
  DDM TREND vyhlašuje nové jarní aktivity pro děti a mládež

  Vyšlápnout kopec, projet trasu na kole, složit písničku, nebo třeba potěšit babičku, dědu či seniory v domovech důchodců. I takové aktivity můžete nyní dělat s Domem dětí a mládeže TREND Roudnice n. L.

  Roudnický domeček zahájil jaro s novým nápadem pro rodiny s dětmi s názvem „Výzva DDM TREND“. Každý týden se na facebookové stránce domečku objevují nové podněty pro děti. Nejen, že všem pomohou lépe překonat zdlouhavé období omezení kontaktů, ale dá se při nich i něco vyhrát.

  Roudnické děti si mohou vyzkoušet, co dovedou, zasoutěžit si a ještě potěšit sebe a své okolí. Při plnění výzvy mohou usilovat nejen o prvenství v podobě nejoriginálnějšího splnění výzvy, ale také o slevu na kroužky v příštím školním roce.

  3 výzvy týdně

  Výzvy budou v každém týdnu tři a potrvají vždy od pondělí do neděle. Jejich zadání bude zveřejněno na facebookové stránce Dům dětí a mládeže TREND. V každé výzvě bude vždy jeden účastník oceněn za způsob plnění výzvy a jeden účastník bude vylosován. Z těchto postupujících bude každý týden vylosován jeden účastník, který dostane poukázku na 50% slevu na kroužek dle svého výběru ve školním roce 2021/2022.

  Fantazii se meze nekladou a čím originálnější a poctivější bude váš nápad či výkon, tím máte větší šance na výhru. Můžete plnit i více výzev naráz. Nezapomeňte však nikdy na bezpečnost a vše dělejte v pohodě a s radostí!

  Své výsledky posílejte na e-mail vyzva.ddmtrend@seznam.cz. Už se na vaše nápady, výrobky a výkony v našem domečku těšíme!

  Zdeňka Fillerová Studená, DDM TREND Roudnice n. L.

  V Domě dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. má být zřízeno nové polytechnické centrum 4.0. Za podpory Města Roudnice nad Labem a se zkušenostmi z Akademie -Techniky 4.0 v Rakovníku právě vzniká významný projekt s názvem „Podřipské centrum polytechnického vzdělávání“. Nový rozměr vzdělávání DDM TREND učinil první krůčky k rozvoji polytechnického vzdělávání už v dřívějších letech. Od září 2020 […]
  Nové obzory v polytechnickém vzdělávání na Podřipsku

  V Domě dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. má být zřízeno nové polytechnické centrum 4.0. Za podpory Města Roudnice nad Labem a se zkušenostmi z Akademie -Techniky 4.0 v Rakovníku právě vzniká významný projekt s názvem „Podřipské centrum polytechnického vzdělávání“.

  Nový rozměr vzdělávání

  DDM TREND učinil první krůčky k rozvoji polytechnického vzdělávání už v dřívějších letech. Od září 2020 zde byla zahájena také výuka elektroniky a robotiky. DDM navázal kontakt také s Místní akční skupinou Podřipsko, která v Roudnici provozuje samostatnou dílnu 3D tisku.

  Na podnět starosty města Ing. Františka Padělka došlo na podzim loňského roku k významnému posunu v této oblasti, a to zahájením spolupráce s rakovnickou Akademií Techniky 4.0, s jejíž pomocí může polytechnické vzdělávání v Roudnici získat úplně nový rozměr.

  Po několika vzájemných návštěvách vznikl projekt, rozvíjející všechny oblasti technického vzdělávání s návazností na další obory a činnosti. Měl by přispět zájmu o techniku a její využití a prohloubit důležité znalosti a dovednosti u dětí, žáků a studentů na všech stupních vzdělávací soustavy.

  Dají-li zastupitelé této myšlence zelenou, bude mít Roudnice jedno z pilotních center pro polytechniku.

  Koncept 4 v 1

  Projekt stojí na konceptu 4 stěžejních oblastí polytechnického vzdělávání. V DDM budou s podporou z projektu zařízeny 4 prostory, sloužící k výuce polytechniky. Přestavbou stávajících místností v moderní multifunkční učebny se tímto umožní paralelní výuka několika technických oborů v dopoledním i odpoledním režimu.

  Pro první z aktivit – Robotiku a 3D tisk – má sloužit multimediální učebna, do níž mají být pořízeny 3D tiskárny, scannery, počítače s funkcemi virtuální reality a další potřebné vybavení. Dále bude k dispozici prostor tvořivé dílny pro aktivity z druhé oblasti – Kreativity a designu – kde mohou probíhat činnosti zaměřené na práci s tělesy, návrhy a realizaci stavebních a jiných projektů za použití stavebnic nebo zpracování polystyrenu. Třetí prostor – Moderní dílny – bude sloužit k praktickým činnostem v dílnách. Žáci zde budou s pomocí ručního a drobného elektrického nářadí pracovat se dřevem a dalšími materiály. Čtvrtý prostor – Polytechnická herna – bude věnován těm nejmenším. Zde budou soustředěny aktivity pro mladší děti a žáky, budou tu pro ně připraveny např. hry se stavebnicemi, programování drobných robotů, zábavná logika a další aktivity pro rozvoj myšlení.

  Programy pro školy

  Zásadním posunem by mělo být vytvoření programů pro školy. Tak, jako se děti v průběhu školní docházky seznamují například se sportovními činnostmi při kurzech plavání, bruslení či lyžování, budou moci absolvovat v průběhu školní docházky i seznámení s polytechnikou. Podřipské centrum může školám nabídnout projektové dny pro různé věkové skupiny, vedené pedagogy-odborníky, v optimálním prostředí školského zařízení a za pomoci špičkového vybavení.

  V plánu jsou také kurzy a workshopy pro pedagogické pracovníky i veřejnost, zábavné akce pro děti a mládež nebo programy na klíč.

  Volnočasové aktivity

  Velkým přínosem projektu může být také napojení na další formy vzdělávání. Na program Centra bude navázáno množství odpoledních volnočasových kroužků, kde budou žáci moci své znalosti prohlubovat dle vlastních možností a zájmů. Přínosem má být také spontánní vzdělávání v podobě zvídavého učení s pomocí gigantického tabletu s programem Corinth, obsahujícím všemožné oblasti lidského poznání v interaktivní podobě.

  Zdeňka Fillerová Studená, DDM TREND Roudnice n. L.