Den otevřených dveří a zápis do kroužků

Zápis zahajujeme v pondělí 2. září od 8 do 17 hodin, kdy je celý DDM otevřen veřejnosti.

Přijďte si prohlédnout prostory DDM TREND a zapsat se do zájmových útvarů na školní rok 2019/2020.

V době zápisu, tj. od 2. do 13. září bude rozšířená provozní doba recepce…

Rozšiřujeme polytechnické vzdělávání

Přehoupli jsme se do nového školního roku a v roudnickém domečku je vše připraveno k zahájení zájmových kroužků. DDM TREND i v letošním roce nabídne nové činnosti, například robotiku.

DDM pokračuje v nákupu pomůcek pro polytechnické
vzdělávání….

Zkvalitňujeme své aktivity i prostředí

Roudnický dům dětí a mládeže vstupuje do nového školního roku s pozitivními zprávami pro své návštěvníky. V letošním roce se podařilo úspěšně zajistit několik věcí, které zpříjemní prostředí v Trendu a zkvalitní jeho výchovně-vzdělávací aktivity. (Pokračování…