Rozšiřujeme polytechnické vzdělávání

Přehoupli jsme se do nového školního roku a v roudnickém domečku je vše připraveno k zahájení zájmových kroužků. DDM TREND i v letošním roce nabídne nové činnosti, například robotiku.

DDM pokračuje v nákupu pomůcek pro polytechnické
vzdělávání….

Zkvalitňujeme své aktivity i prostředí

Roudnický dům dětí a mládeže vstupuje do nového školního roku s pozitivními zprávami pro své návštěvníky. V letošním roce se podařilo úspěšně zajistit několik věcí, které zpříjemní prostředí v Trendu a zkvalitní jeho výchovně-vzdělávací aktivity. (Pokračování…