INFORMACE – PŘERUŠENÍ VÝUKY

Informujeme všechny účastníky zájmového vzdělávání o přerušení výuky ode dne 11.3.2020 na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ke COVID-19.
Až do odvolání se dočasně ruší všechny kroužky, příležitostné akce a další formy vzdělávání v DDM…

Pojďme najít Podřipský TALENT

Každý člověk je v něčem výjimečný a potkat výjimečné dítě, to je hned dvojnásobná radost. Pojďme se společně potěšit tím, co dovedou naše ratolesti a dejme jim šanci ukázat světu, co v nich je.

Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. se rozhodl objevit Podřipský talent….

Domeček ožil. Kroužky začínají!

Dům dětí a mládeže TREND nabídl v novém školním roce celkem 98 zájmových útvarů pro děti, žáky, studenty a dospělé. Téměř všechny aktivity začínají v polovině září.
Nyní přicházejí všichni účastníci na své kroužky, do kterých se zapsali. Někteří poprvé, na…

Prázdninové práce v DDM

V průběhu měsíce srpna jsme v domečku opět měli napilno. Děti a učitelé měli prázdniny či tábory a do práce se pustilo vedení DDM společně s provozními pracovníky. Kromě generálního úklidu a výmalby části prostor Jsme zvládli opět pár technických vylepšení.

Jak mnozí…

Den otevřených dveří a zápis do kroužků

Zápis zahajujeme v pondělí 2. září od 8 do 17 hodin, kdy je celý DDM otevřen veřejnosti.

Přijďte si prohlédnout prostory DDM TREND a zapsat se do zájmových útvarů na školní rok 2019/2020.

V době zápisu, tj. od 2. do 13. září bude rozšířená provozní doba recepce…

Rozšiřujeme polytechnické vzdělávání

Přehoupli jsme se do nového školního roku a v roudnickém domečku je vše připraveno k zahájení zájmových kroužků. DDM TREND i v letošním roce nabídne nové činnosti, například robotiku.

DDM pokračuje v nákupu pomůcek pro polytechnické
vzdělávání….

Zkvalitňujeme své aktivity i prostředí

Roudnický dům dětí a mládeže vstupuje do nového školního roku s pozitivními zprávami pro své návštěvníky. V letošním roce se podařilo úspěšně zajistit několik věcí, které zpříjemní prostředí v Trendu a zkvalitní jeho výchovně-vzdělávací aktivity. (Pokračování…